• Hvordan kan PLC’s vejledere supportere og kvalificere den pædagogiske og didaktiske brug af MinUddannelse?
  • Hvordan klæder vi nye medarbejder på til at bruge MinUddannelse?
  • Hvordan kan PLC vejlede ledelsen i den fremadrettede brug af MinUddannelse og understøtte, at personalet får klare udmeldinger?
  • Hvordan kan PLC understøtte og facilitere, at der sker videndeling i brugen af MinUddannelse?
  • Hvordan kan PLC udvikle og fremhæve forløb i MinUddannelse, som hele skolen kan få gavn af?

Fem spørgsmål vedr. implementering af MinUddannelse

PLC

  • Hvordan håndterer vi forandringerne af de kendte arbejdsrutiner, der er kommet med MinUddannelse?

  • Hvordan kan vi støtte hinanden i at anvende nye systemer?

  • Hvilken betydning har det, at det digitale anvendes mere og mere?
  • Hvem gør hvad, når der opstår it-nedbrud?
  • Kan vi lære noget af implementeringen af MinUddannelse, som kan overføres til andre implementeringsprocesser eller omvendt?

Fem spørgsmål vedr. implementering af MinUddannelse

LMU

FPU - Spørgsmål vedr. MinUdd til PLC og LMU - Google Slides