Creditinfo Eesti kokkupuuted avaandmetega ja probleemsed kohad nende kasutamisel

7. mai 2018, Tallinn

Kõige kiiremini kasvav krediidiriske haldav grupp maailmas

±450

Eksperti üle maailma

1993

Aastast

45+

Riigis

Creditinfo aitab Eesti ettevõtjatel teha kiiresti õigeid krediidiotsuseid, kasvatada käivet ja hoida võlgnevused kontrolli all

Eraisikust klienti

±50 000

Äriisikust klienti

±10 000

Kaardistame kliendi vajadused ja konsulteerime andmetöötluse ning riskihindamise protsessi

TURUANALÜÜTIKA

Klientide leidmine ja ostupotentsiaali arvutamine

TUNNE OMA KLIENTI

KYC/AML riskide hindamine ja info kogumine

KREDIIDIJÄRELEVALVE

Monitooring ja järelevalve, maksehäirete haldus

KREDIIDIVÕIME HINDAMINE

Krediidihindamine

Tarkvara

Eraisikute krediidivõime hindamine

Ettevõtete krediidivõime hindamine

Creditinfo Eesti toetab vastutustundlikku laenamist.
Eraisik kui krediteeritav isik.

Creditinfo kliendid teevad üle 10 miljoni päringu aastas

Krediidiasutused

Krediidiandjad ja - vahendajad

Teised ettevõtted, mis krediteerivad tooteid/teenuseid lõpptarbijale

Kütusesektori ettevõtted

Telekommi sektori ettevõtted

Eraisiku krediidivõimelisuse hindamine

Eraisiku maksuvõlad - EMTA

Eraisiku maksehäired – Creditinfo hallatav maksehäireregister

Lepingu sõlmimine - üksikpäringud

Krediidiportfelli igapäevane monitooring - masspäringud

Täna: eraisikute maksuvõlad masspäringutega EMTAst;

Alates 25.05.2018: eraisikute maksuvõlad masspäringutega EMTAst?

Andmekomponendid juriidiliste isikute hindamiseks

Juriidiline isik

Juriidiliste Isikute tundmine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks

Juriidilise isiku riskiprofiili komponendid

Vastutustundlik laenamine juriidilistele isikutele

Juriidilise isiku krediteerimise sisendid

Juhatus

Tegelikud kasusaajad

Nõukogu

Aktsionärid

Audiitor

Põhiandmed

Finantsandmed ja -aruanded

Maksuvõlad

(viimased 36 kuud)

Maksehäired

Juhatuse andmed

Omanike andmed

Pankrotiteated

Põhiandmed

Tegevusalad,

EMTAK

Kontakt-andmed

Asutamiskapital

Osakapital/

Aktsiakapital

Seotud eraisikute isikuandmed

Kontaktandmed

Kas on avaandmed?

Probleemid ja kitsaskohad

  • Mis on avaandmed?
  • Avaandmete kättesaadavuse piiramine

Narva mnt 5 · 10117 Tallinn · 665 9600 · www.creditinfo.ee

CI EE_ Open Data töögrupp (2018 05 07).pptx - Google Slides