Stavba oka

Zmysly a zmyslové orgány

Juraj Pukanec, predmety.skylan.sk

1

2

3

4

5

6

D

7

8

A

B

C

E

Stavba oka

 • okohybný sval
 • bielko
 • rohovka
 • zrenica
 • dúhovka
 • šošovka
 • vráskovec
 • sklovec
 • sietnica
 • cievovka
 • žltá škvrna
 • slepá škvrna
 • zrakový nerv

Zdroje

Stavba oka - Google Slides