De app

Omzien naar elkaar

(de omzien-app)

Marijke Krabbenbos

november 2018

Inhoud

 • even voorstellen
 • de situatie, wat zie ik?
 • mijn idee
 • hoe kan het werken?
 • de voordelen
 • de nadelen
 • mogelijk geïnteresseerde partijen
 • de eerste stappen

www.ideacompany.nl

www.ideacompany.nl

De IdeaCompany levert ideeën

 • Ik ben ondernemer in de wereld van ideeën. Ik verhuur mezelf aan mensen en organisaties die ideeën nodig hebben. Ik leid brainstormsessies en innovatieprocessen en ik geef trainingen.
 • Ik ben ook een betrokken Amsterdammer met een brede belangstelling. En ik zie, lees en hoor veel.
 • Soms komt er voor een vraagstuk als vanzelf een oplossingsidee in me op dat ik dan uitwerk.
 • In deze presentatie heb ik zo’n idee uitgewerkt. Geheel vrijblijvend. Voor wie er wat mee kan!

www.ideacompany.nl

www.ideacompany.nl

Waar geloof ik in?

 • Ik geloof dat mensen gelukkig worden van contact met andere mensen
 • Ik geloof in contact tussen generaties
 • Ik geloof dat technologie kan helpen om echte menselijke behoeftes in te vullen

Helaas zijn er veel mensen die weinig contact hebben met anderen
Gelukkig zijn er ook veel mensen die contact willen geven, maar niet weten aan wie….

www.ideacompany.nl

De situatie: wat zie ik bij ouderen?

 • Ik zie veel ouderen alleen wonen
 • Ik zie veel ouderen die graag meer contact met mensen zouden willen hebben, dan ze nu hebben
 • Ik zie veel ouderen die best overweg kunnen met een smartphone
 • Ik zie ouderen die zelf geen kinderen en kleinkinderen hebben
 • Ik zie ook bel-cirkels of whatsapp-cirkels waarin ouderen elkaar ‘s ochtend bellen om te checken of ze wakker geworden zijn
 • Ik zie een opbelservice voor ouderen (Zilverlijn) en ik zie sociale robots die kunnen praten met mensen (Tessa)

www.ideacompany.nl

De situatie: wat zie ik bij volwassenen?

 • Ik zie veel volwassen kinderen die druk zijn, wel aan vader of moeder, maar niet altijd de tijd hebben om even te bellen
 • Ik zie dat in buurten steeds meer sociale cohesie terugkomt met buurtapps en buurtplatforms
 • Ik zie dat veel mantelzorgers het zwaar hebben als ze als enige mantelzorger voor een oudere zorgen
 • Ik zie ook veel alleen-wonende volwassenen die, tijdelijk, wel wat extra aandacht uit hun netwerk kunnen gebruiken wegens scheiding, ziekte of burn-out

www.ideacompany.nl

De situatie: wat zie ik bij jongeren?

 • Ik zie veel kleinkinderen die erg druk zijn, soms wel aan oma denken, maar niet te tijd nemen om haar even te bellen
 • Ik zie ook jonge mensen die best iets voor een oudere willen doen (Wehelpen, Verbonden, Omapost)
 • Ik zie dat in vrijwilligerswerk korte klussen populairder zijn dan structureel
 • Ik zie dat jongeren always online zijn

www.ideacompany.nl

De situatie: wat zie ik in technologie?

 • Ik zie dat whatsapp hét kanaal is om in groepjes te communiceren
 • Ik zie dat mensen met WhatsApp Buurt Preventie al 8600 buurten in de gaten houden samen. ALs je zo een buurt in de gaten kunt houden, kun je zo ook een oudere in de gaten houden...
 • Ik zag een vriendin die een steungroepje opzette voor haarzelf, via Whatsapp. En daar af en toe iets in vroeg. Heel efficiënt en effectief.
 • Ik zie apps die iets kunnen vragen op een vast moment op de dag (Daylio)
 • Ik zie apps waarin een blinde even ogen van een ander kan lenen (Be my eyes) of de politie even de ogen van een burger leent (Burgernet) of mensen met een verstandelijke beperking even de kennis van een vrijwilliger (VraagApp)
 • Ik zie apps gekoppeld zijn aan Whatsapp (Tikkie)

www.ideacompany.nl

Mijn idee: de Omzien-app

 • Laten we het makkelijk maken voor mensen, die daar (tijdelijk) behoefte aan hebben, om een steungroepje te vinden en daar dagelijks even contact mee te hebben.

 • Laten we het makkelijk maken om samen met een paar anderen om te zien naar een medeburger die dat (even) nodig heeft.

 • Met behulp van technologie.

www.ideacompany.nl

Mijn idee: de Omzien-app

 • De Omzien-app geeft iedereen die dit even nodig heeft, een groepje van 3 tot 5 “omzieners”. Dit kunnen eigen familieleden zijn of mensen die zoiets graag doen voor een ander, maar nu niemand kennen.
 • Met de Omzien-app is het mogelijk om dagelijks even te weten hoe het met een oudere is. Is het niet zo goed, dan kan je direct contact opnemen.
 • De Omzien-app automatiseert de vraag “Hoe is het met je vandaag?” en stuurt het antwoord via Whatsapp naar de steungroep, de “omzieners”.
 • De vraag, de antwoordcategorieën, het tijdstip én de ontvangers zijn in te stellen in de app.

www.ideacompany.nl

Inspiratie

Vraag-app: voor mensen die de samenleving ingewikkeld vinden. Middels de app krijgen ze snel antwoord van een vrijwilliger. De vraag gaat naar een groepje bekende vrijwilligers. Wie het eerste de vraag accepteert, geeft antwoord.

Fello: Een gedeelde agenda waarmee je samen voor een familielid zorgt. Dus ook mensen samen om één iemand heen.

Homie: alarmapparaat gekoppeld aan een alarmgroep. De alarmgroep is de groep mensen die een waarschuwing krijgen als het Homies Alarm afgaat. Homie waarschuwt de alarmgroep in een groepsapp.

www.ideacompany.nl

Hoe zou het kunnen werken voor Ria?

 • Ria is net geopereerd aan haar heup. Ze is net thuis na een verblijf in het ziekenhuis. Elke ochtend om 10.30 uur krijgt Ria op haar telefoon een pop-up bericht met een vraag. “Hoe gaat het vandaag met je, Ria?
 • Ria beantwoordt de relevante, want op haar situatie toegespitste, vraag door op één van de antwoordcategorieën te klikken.
 • De vraag en het antwoord worden via Whatsapp naar haar steungroepje gestuurd: haar zoon en schoondochter, de buurvrouw en een vriendin. Deze mensen hebben ook een Whatsappgroepje, “steungroep Ria” geheten
 • Eén van de omzieners, schoondochter Petra, heeft nu wel even tijd en stuurt in de Whatsappgroep “steungroep Ria” een bericht dat ze even gaat bellen met Ria.
 • Petra belt meteen even met Ria en hoort even haar verhaal aan. Dit helpt Ria, ze is het even kwijt en Petra stelt haar gerust / biedt aan om even de huisarts te bellen / etc.

www.ideacompany.nl

Hoe zou het kunnen werken voor Greet?

 • Greet is alleen en soms best een beetje eenzaam. Ze heeft geen man meer en ook geen kinderen. Greet heeft via het Nationaal Ouderfonds een steungroepje gekregen.
 • Elke ochtend om 10.00 uur krijgt Greet op haar telefoon een pop-up bericht met een vraag. “Hoe gaat het vandaag met je, Greet?
 • Greet beantwoordt de relevante, want op haar situatie toegespitste, vraag door op één van de antwoordcategorieën te klikken.
 • De vraag en het antwoord worden via Whatsapp naar haar steungroepje gestuurd. Dit groepjes bestaat uit mensen (uit de buurt) die zich via een website hebben gemeld om om te zien naar een oudere. Deze mensen hebben ook een Whatsappgroepje, “steungroep Greet” geheten.
 • Eén van de omzieners, Mark, heeft nu wel even tijd en stuurt de Whatsappgroep “steungroep Greet” een bericht dat hij even gaat bellen met Greet.
 • Mark belt meteen even met Greet en hoort even haar verhaal aan. Dit helpt Greet, ze is het even kwijt en Mark geeft haar even de aandacht die ze nodig had.
 • Eén keer in de maand komt de steungroep bij Greet langs. Ze leren elkaar kennen en voelen zich goed over hun goede daden die ze verrichten voor Greet. En het is altijd heel gezellig!

www.ideacompany.nl

Hoe zou het kunnen werken? Schema

www.ideacompany.nl

De doelgroep

Deze app zou kunnen werken voor:

 • alleenstaande ouderen en hun familieleden
 • alleenstaande ouderen zonder familie, die graag een steungroepje zouden willen

Maar ook

 • tijdelijk kwetsbare mensen (na ongeluk, scheiding, overspannen, na operatie) en hun vrienden

En aan de andere kant:

 • Mensen met een goed hart en een drukke agenda (en daar zijn er ook heel veel van) die laagdrempelig en structureel een ander willen helpen

www.ideacompany.nl

De voordelen

 • Er wordt omgezien naar de mensen, ze worden elke dag even bevraagd.
 • Als het nodig is, wordt er direct, echt contact opgenomen
 • Drie tot vijf mensen zien samen om naar iemand, dat maakt het makkelijker en laagdrempelig dan als één iemand omkijkt naar iemand

 • Mensen met een goed hart en een drukke agenda kunnen op deze manier met een kleine inspanning enorm van waarde zijn voor een ander

www.ideacompany.nl

De nadelen

 • men moet een smartphone hebben (kan het ook met tablet? kan het ook met gewone telefoon?)
 • er moet een app gebouwd
 • voor mensen zonder eigen steungroepje moeten er mensen geworven worden.

www.ideacompany.nl

Mogelijk geïnteresseerde partijen

Mogelijke partners

Fondsen waar dit project wellicht bij past:

 • VSB fonds (mens & maatschappij)
 • RCOAK
 • Fonds Sluyterman Van Loo
 • Het Maagdenhuis
 • Kansfonds (doen geen productontwikkeling)
 • FNO
 • St. DOEN (sociale initiatieven)

www.ideacompany.nl

Next steps

 • Ik ga marktonderzoek doen. Zien ouderen dit zitten? Zien “omzieners” het zitten?
 • ---> Wil jij daarom 5 vragen beantwoorden via deze link?
 • Ik ga fondsen zoeken
 • Ik ga de schermen uitdenken
 • Ik ga een app-ontwikkelaar zoeken
 • Ik ga Stadsdorpen, wehelpen en KPN benaderen

www.ideacompany.nl

Eerste reacties:

(vrouw, 46) “Was voor mij wel wat geweest tijdens de scheiding. Het is wel fijn dat het een bepaalde commitment heeft en initiatief bij steungroep ligt. Het is moeilijk om, als je in zo’n situatie zit, dat altijd zelf te nemen.”

KPN: Het fonds werkt samen met NGO’s. Ik zou u adviseren om eerst te onderzoeken of bijvoorbeeld het Nationaal Ouderenfonds, Stichting Gouden Dagen of de ANBO geïnteresseerd is in uw project en dan samen een aanvraag te doen bij het KPN Mooiste Contact Fonds.

www.ideacompany.nl

Wil jij er verder over praten? Graag!

Marijke Krabbenbos

marijke@ideacompany.nl

06 - 4115 4946

idee van IdeaCompany: de app Omzien naar elkaar - Google Slides