Методика розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами

Відповідно до наказу МОН від 29.06.2010 № 637

Загальна потреба (Пзаг.) навчального закладу у використанні комп’ютерних ресурсів на тиждень у годинах:

Пзаг. = Побов. + Пдод., год., (1)

потреба у використанні комп’ютерних ресурсів для виконання обов’язкових функцій, покладених на НКК

потреба у комп’ютерних ресурсах для виконання додаткових функцій, покладених на НКК

Потреба у використанні комп’ютерних ресурсів для виконання обов’язкових функцій, покладених на НКК

Побов. = ∑(Руч.обов.к × Куч.к), год., (2)

ресурс ПКУ, необхідний для вивчення інформатики одним учнем/студентом протягом тижня відповідно до програми з інформатики (к – відповідна категорія учнів/студентів), год.

кількість учнів/студентів відповідної категорії, осіб

Потреба у комп’ютерних ресурсах для виконання додаткових функцій, покладених на НКК

Пдод. = ∑ (Руч.дод.к. × Куч.кат.), год., (3)

ресурс ПКУ, необхідний для проведення додаткових занять учнем/студентом відповідної вікової категорії протягом тижня відповідно до дозволених санітарно-гігієнічних норм (факультативні заняття, можливість доступу до мережі Інтернет у позаурочний час та інші), год.

кількість учнів/студентів відповідної категорії, осіб

Ресурси одного ПКУ (Р1ПКУ), що може бути використаний протягом тижня

Р1ПКУ = Ч1ПКУ × Кроб.д.1ПКУ, год., (5)

можливий час роботи ПКУ на день, год.

можливий час роботи ПКУ на день, год.

Необхідна кількість ПКУ для оснащення навчального закладу

ПНЗ = Пзаг. / Р1ПКуч., од., (6)

За формулою (1)

За формулою (5)

Приклад розрахунку потреби навчального закладу в оснащенні НКК

Вхідні данні

Клас

Кількість годин

Кількість учнів

8-а

1

24

8-б

0,5

18

9-а

1

23

9-б

1

25

10-а

1

20

11-а

2

20

Вивчення інформатики (за навчальним планом)

Вид занять

Клас

Кількість годин

Кількість учнів

Фізика

7-11

1

24

Математика

7-11

1

24

Англійська мова

7-11

1

24

Українська філологія

7-11

1

24

Російська філологія

7-11

1

24

Історія

7-11

1

24

Географія

7-11

1

24

Біологія

7-11

1

24

Додаткові

8-11

1

129

Доступ до Інтернет

8-9

0,5

89

Доступ до Інтернет

10-11

0,5

40

Інші види занять в НКК

Загальна потреба навчального закладу у використанні комп’ютерних ресурсів на тиждень (за формулами (1)(2)(3))

Побов=(1х42+1х23+1х24+1х20+2х20)=149(год)

Пдод=(8х24+1х129+0,5х89+0,5х40)=385,5 (год)

Пзаг=(149+385,5)=534,5 (год)

8 кл

9-а

9-б

10-а

11 кл

предмети

додаткові

Інтернет 8-9

Інтернет

10-11

Ресурси одного ПКУ що може бути використаний протягом тижня
(за формулою (5))

Р1ПКУ=8х6=48 (год)

Кількість робочого часу на добу*

Кількість робочих днів

* При наявності ставки лаборанта

Необхідна кількість ПКУ для оснащення навчального закладу
(за формулою (6))

Пнз=534,5/48=11,1354111 (од.)

Округляється до більшого цілого

Методика розрахунку потреби НКК В ЗОШ№80 - Google Slides