Telo ako celok

Človek a jeho telo

Juraj Pukanec, predmety.skylan.sk

Bunka

1.Uveď príklad ľudskej bunky. V ktorej sústave sa nachádza?

Ľudské bunky

krvné bunky

kostné bunky

Tkanivo

priečne pruhované,

hladké a srdcové svalové tkanivo

2. Uveď príklad ľudského tkaniva. V ktorom orgáne sa nachádza?

Orgán

3. Uveď príklad ľudského orgánu. Aké bunky ho tvoria?

Sústava orgánov

4. Uveď príklad orgánu:

  • dýchacej sústavy
  • tráviacej sústavy
  • obehovej sústavy
  • hormonálnej sústavy
  • nervovej sústavy
  • vylučovacej sústavy
  • opornej sústavy

Zdroje

Telo ako celok - Google Slides