TYÖSEURANTATAULUKKO http://bit.ly/2KJ6ode

SUUNNITTELUPÄIVÄN MUISTIO http://bit.ly/31ScWfs

SPRINTTIPOIMINTOJA

SIVUN TAITTO 22.11.2019

GOOGLE-RAPORTTI 1 22.11.2019

GOOGLE-RAPORTTI 2 22.11.2019

GOOGLE-RAPORTTI 3 22.11.2019

GOOGLE-RAPORTTI 4 22.11.2019

SPRINTIT 15.11.2019

 • Live2D toteutettu
 • VKO 45-46 Perusta: Teksti (api+ui)
 • VKO 47-48 Lomake (api+ui), Live1D (api+ui)
 • VKO 49-50 1D/2D -skaalojen monivalinta, Aikasarja-api (3)
 • VKO 51-52 Aikasarja (ui), käyttäjä/lisenssihallinta
 • BETA-TUOTANTOPÄIVITYS
 • VKO 01-02 Aikajana (api+ui), Ryhmittely (api+ui)
 • TUOTANTOPÄIVITYS
 • VKO 03-04 Anonyymi-kirjautuminen Live-tapahtumiin (QR/bit.ly)
 • TUOTANTOPÄIVITYS
 • VKO 05-06 PUDOTETTUJEN OMINAISUUKSIEN PALAUTUS?
 • LISENSSIPÄIVITYS 1.2.2020

HUOM! Metatavu Oy:n rinnalle Mindhive Oy tuottamaan koodia!

Live2D -jatkokehitys + vaikutus muihin

 • Manageri voi (a) määrittää asteikon välistyksen (esim. 1-7), ja sen seurauksena tulee mahdolliseksi (b) valita myös entisen kaltaisen liukusäätimen tai valintanappilistan, siitä puolestaan seuraa (c) kaksi uusvanhaa tulosgrafiikkavaihtoehtoa (pallukkagrafiikka tai pylväsdiagrammi)
 • Kuhunkin kysymykseen tuotetaan - jos kysymystyyppi sen mahdollistaa - kaavojen kautta tunnusluvut seuraavan kahden kalvon mukaisesti..
 • Graafin kehitys (ks. kuva alla, Okka-säätiön toive): (1) tilastotietojen näkyminen toggletetaan, ja (2) kriteerimuuttuja myös oikeaan laitaan

Kysymyksen tilaindikaattori (asteikkokysymykset)

 • Kysymyksen tila visualisoituna ja väritettynä: KIISTA - DIALOGI - RATKAISU

Tunnusluku tuodaan kaavalla laskennallisesta hajontaluvusta niin että

 • suurin hajontakolmannes = kiista
 • keskimmäinen hajontaväli = dialogi ja
 • alimmainen hajontakolmannes = ratkaisu

Keskihajonta kertoo, miten keskittyneitä havainnot ovat. Se kertoo, miten kaukana havainnot keskimäärin ovat keskiarvosta. Mitä suurempi keskimääräinen etäisyys on, sitä vähemmän keskittynyt jakauma on. Keskihajonta voi olla pieni, vaikka jakauman vaihteluväli olisi suuri.

Vaihtehtoisesti jaetaan aineisto kvartiilien mukaan! Sopiiko keskihajonta kaikkiin kysymystyyppeihin?

Kysymyksen tunnusluvut

 • vastanneiden osuus kaikista kirjautuneista (kiinnostus-%)
 • kommenttien lukumäärän osuus vastauksista (aktiivisuus-%)
 • kommenttien kommenttien osuus kaikista kommenteista (dialogi-%)
 • uudelleen kirjautuneiden osuus kaikista kirjautuneista (osallistumis-%)
 • vastaustaan muuttaneiden osuus kaikista vastaajista (trialogi/muutos/oppimis-%)

Teksti-kysymys

 • editorin kehittäminen?
 • editorin lokalisointi?
 • kuvan liittäminen?
 • taulukko?
 • etusivu ja editori?

Lomake

 • monen kysymyksen yhdistelmä entiseen tapaan (kolme tyyppiä)?
 • mahdollisuus yhdistää muita kysymystyyppejä?
 • ryhmittelymahdollisuus entiseen tapaan?

AJANKOHTAISTA DELFOI-PAJASSA 15.11.2019

OHJEET: eDelphi 2020

SPRINTIT - Google Slides