Pintakilta-oppimisympäristön esittely

Jari Välkkynen 5.9.2012

Pintakilta-Wiki oli aluksi vain projektimme seurantasivusto...

 • Huomasimme nopeasti kaikkien avoimesti saatavilla olevan oppimisympäristön edut.
 • Oppilaat kokivat Wikisivumme mielekkäämmäksi oppimisympäristöksi kuin esimerkiksi Moodle-ympäristön.
 • Osa nuorista opiskelijoistamme innostui kunnolla blogeista, käyttäen blogiaan päiväkirjamaiseen tyyliin.
 • Aloin nopeasti laajentamaan Wikin käyttöä opetusalustana lisäten sinne lukusuunnitelman, toteutussuunnitelmat sekä teoria-aineistot.

Pinnan malli, KK Tavastia

Pedagogisina malleina meillä ovat mestari-oppipoikamalli, projektioppiminen sekä vertaisoppiminen. Nämä mallit soveltuvat erityisesti käsityöaloille, joka pintakäsittelykin on. Järjestelmässämme jokainen opettaja on velvollinen neuvomaan kaikkia työsalissa opiskelevia riippumatta siitä onko juuri ko. oppilaan ryhmänohjaaja. Myös vanhemmat opiskelijat ovat velvollisia ohjaamaan tarvittaessa nuorempia opiskelijoita. Pyrimme opettamaan työelämän käyttäytymismallit ja -säännöt jo koulutuksen aikana. Opettajat tekevät työtä tiiminä.

Pyrimme luomaan opiskelijoillemme terveen ammattiylpeyden, johon kuuluu hitaammin oppivien auttaminen osana opiskelusuoritusta.

Valkoinen ja Harmaa

Haalarien värillä on väliä. Kun opiskelija aloittaa opintonsa, hän saa harmaat pintakäsittelijän haalarit. Toisen vuoden keväällä opiskelijalla on mahdollisuus saada merkiksi etenemisestään valkoiset haalarit. Valkoiset haalarit ovat samalla merkki siitä, että opiskelija on valmis toimimaan tutor-opiskelijana nuoremmalle opiskelijalle. Lähes jokainen opiskelijamme saa jossain vaiheessa opiskeluaan valkoiset haalarit. Haalareiden vastaanottamien on vapaaehtoista, joten emme pakota opiskelijoita toimimaan tutorina. Valkoiset haalarit annetaan opiskelijoille ansiosta ja niiden eteen on tehtävä työtä. Suorittamattomat kurssit sekä ammattietiikan vastainen käyttäytyminen voivat viivästyttää valkoisten haalareiden saamista joidenkin yksilöiden kohdalla.

Valkohaalarinen toimii usein tiiminsä työnjohtajana vastaten koko tiimin töiden etenemisestä opettajalle.

Sosiaalinen media, renki vai isäntä?

Sosiaalisen median käytön aloittaminen opetuksen tukena oli helpompaa, koska oppilaamme ovat valmiiksi tottuneet yhteisölliseen tekemiseen:

 • Olen käyttänyt aikaisemmin koulun Moodlea kovin samantyyppisesti; opetusmateriaalit olivat moodleen tallennettuina, projektiemme seuranta on pyritty laittamaan kaikkien näkyville joko koulun omille sivuille tai oman yritykseni sivuille.
 • Sosiaalisen median käyttäminen opetuksen apuna on arkipäiväistä opiskelijoillemme, heistä monet käyttävät päivittäin eri some-sovelluksia sekä älypuhelimia.
 • oman näkemykseni mukaan paljon kohuttua somepedagogiikkaa ei vielä voi luonnehtia omaksi pedagogiseksi mallikseen, vaan some-työkalut ovat pedagogiikan välineitä.

Helpoin tapa luonnehtia some käyttöä Pintakillassa on seuraavanlainen;

Wiki = oppikirja

Blogi = vihko

Laite(iPod yms.) = kynä

Pintakilta Tampere

Saimme sosiaalisessa mediassa paljon näkyvyyttä, kiitokset aktiivisille yhteistyökumppaneillemme, Sanna Brauerille Nappiparisto-hankkeesta sekä Anne Ronkaalle Suomen e-Oppimiskeskuksesta. Lähtölaukaus Kiltatoiminnan leviämiselle saatiin viime syksynä, kun Petri Jäminki Pirkosta tuli vierailulle automaalarilinjan opettajan Hannu Waltzerin kanssa Tavastiaan tutustumaan toimintaamme. Sovimme heti yhteistyöstä, mutta varsinainen Pintakilta Tampereen perustaminen pedagogisten menetelmien että opetuskäytänteiden integromisineen tapahtui marraskuussa 2011. Kroy Troy-projekti, jonka itsenäinen osa Pintakiltakin on, tuli apuun projektipäällikkö Anu Konkarikosken toimesta siirtäen resursseja Pintakilta Tampereen perustamiseen. Teeme tätä nykyä tiivistä yhteistyötä opettajatasolla, soittelemme puolin ja toisin n. 3 kertaa viikossa ja teemme opettaja- ja oppilasvaihtoa.

Kiltakoulut

Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset kärkiosaamisineen ovat:

* Koulutuskeskus Tavastian kehittämä Pintakilta Original ja myöhemmin mukaan liittynyt Pirkon Pintakilta Tampere

* Pirkon yrittäjyys- ja osuuskuntaosaaminen sekä AmmattiOte-hankkeessa kehitetty videointipedagogiikka

* InnoOmnian mobiilipedagogiikkan ja sosiaalisen median osaaminen

* Salon seudun ammattiopiston sosiaalisen median osaaminen, tiimioppiminen, valmentajuus, yrittäjyyden oppimisympäristöosaaminen sekä aiemmassa hankkeessa luotu Keikkailukirja, jota tässä hankkeessa sovitetaan ja viedään e-työkaluun

* Oulun seudun ammattiopiston vahva osaaminen sosiaalisen median oppimisympäristöteknologian käytössä OSAO hakee rahoitusta Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen -valtakunnallisen koordinointihankkeen osana, mutta tekee kehittämistyötä osana kiltakoulut.fi-hanketta

Logojen suunnittelusta vastaa Salolainen BuBamma NY, kuten myös Pintakilta-huppareiden ja haalareiden brdodeerauksista.

Kiltakoulut, teesit

Tulevaisuuden suunnitelmia

 • Pyrimme saamaan alumnitoiminnan alulle Pintakillassa.
 • Aloitamme yhteistyön alan yritysten kanssa.
 • Pyrimme saamaan 2-3 uutta pintakäsittelyalan oppilaitosta mukaan kahden vuoden sisällä Pintakiltaan.
 • Haemme kansainvälisiä yhteistyökouluja sekä yrityksiä. Pyrimme laajentamaan kumppanuusverkostoamme.
 • Erään peruskoulun yläasteen työvaltainen luokka on lähtenyt kokeilemaan yhteistyötoimintaa kanssamme, ja tulevana syksynä on tarkoitus laajentaa tätä yhteistyötä.
 • Otamme ideoita ja parannusehdotuksia ilolla vastaan!
Pintakilta, oppimisympäristöstä toimintatavaksi - Google Slides