«МЕТОДИКА КОНСПЕКТУВАННЯ»

Бібліотечний урок

КАК СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ?

МЕТА І ЗАВДАННЯ УРОКІВ:

 • Ознайомити учнів з основними прийомами оброблення первинної інформації.
 • Навчити методиці складання конспектів.
 • Виховувати в учнів культуру читання і ведення інформаційних записів.

ПРОГРАМА КУРСУ

 • Конспекти, основні вимоги і характеристики.
 • Види конспектів та їх характеристики.
 • План – конспект.
 • Тематичний конспект.
 • Цитатний (текстуальний) конспект.
 • Вільний конспект.
 • Схематичний конспект.

ЯК НАПИСАТИ КОНСПЕКТ?

 • Конспект – короткий виклад або короткий запис змісту.
 • Конспект передбачає об’єднання плану, виписок, тез або цих двох форм.

ОСНОВНІ ВИМОГИ:

 • Системність
 • Логічність
 • Чіткість
 • Переконливість
 • Аргументованість

ПРАВИЛА ЗАПИСУ ТЕКСТУ

 • Запис повинен бути коротким, убч

чітким.

 • При записі тексту необхідно користуватися скороченнями.

 • Необхідно застосовувати виділення та розмежування:

ВИДІЛЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ

 • Підкреслення
 • Відступи
 • Абзаци
 • Нумерація
 • Рамки
 • Кольорові виділення

ПІДКРЕСЛЕННЯ

 • для виділення: - заголовків, - підзаголовків,

- висновків,

- тем.

.

ВІДСТУПИ

 • Необхідні для позначення абзаців і пунктів плану.
 • Вони позначають перехід до нової мікро теми.
 • Позначаються у вигляді абзацу.

Відступи між рядками

Нумерація

Рамки

 • Зазвичай в рамки беруть:

- визначення

- формули

- правила

- закони

Кольорові виділення

 • Повинні бути системними, при цьому не варто перетворювати текст в яскраві картинки.

Слайди про конспект Лыля - Google Slides