O APARELLO REPRODUCTOR MASCULINO

EMMA LÓPEZ MÉNDEZ

NATALIA GONZÁLEZ LÓPEZ

ESTRUTURA DO APARATO REPRODUTOR MASCULINO

O aparato reprodutor masculino é o encargado de producir os gametos masculinos, ou espermatozoides, as hormonas sexuais e o seme.

TESTÍCULOS

Son as glándulas sexuais masculinas

Producen espermatozoides (gametos masculinos)

Producen testosterona (hormona sexual masculina)

Encóntranse nunha bolsa denominada escroto fóra da cavidade abdominal

VÍAS XENITAIS

Son o epidídimo e os condutos deferentes, que recollen os espermatozoides e os transportan desde os testículos ao exterior, a través da uretra.

GLÁNDULAS ANEXAS

Son a próstata e as vesículas seminais

Estas glándulas elaboran unhas secrecións que permiten a maduración e serven para o desprazamento do seme

O conxunto de espermatozoides denomínase seme

GLÁNDULA DE COWPER

Glándula que produce unha substancia que axuda a que os espermatozoides que cheguen a vaxina se poidan desprazar en busca de un óvulo

PENE

É o órgano externo que permite depositar os espermatozoides na vaxina feminina.O extremo do pene esta protexido por un repregamento da pel fino e móbil denominado prepucio.

A PUBERDADE

A puberdade é o período de transición entre neno e adulto.

Nesta etapa alcánzase a madurez sexual

CARACTERÍSTICAS DA PUBERDADE NO HOME

Comezo da producción de espermatozoides

Comezo da producción de testosterona

Desenvolvemento dos carácteres sexuais masculinos por cortesía da testosterona

Grazas a testosterona prodúcese un aumento de estatura, de peso e do desenvolvemento muscular

Ten lugar a maduración e o aumento dos testículos, do escroto, do pene e crecemento de pelo en lugares onde antes non había

OS ESPERMATOZOIDES

Son os gametos masculinos e fabrícanse nos tubos seminíferos dos testículos.

CARACTERÍSTICAS DOS ESPERMATOZOIDES

Os espermatozoides necesitan unha media duns 35ºC, lixeiramente inferior a corporal, razón pola que os testículos encóntranse fóra da cavidade abdominal.

A súa producción empeza arredor dos 13 anos e continúa toda a vida

A producción de espermatozoides decrece coa idade

FORMACIÓN DO SEME

ESTRUCTURA DE UN TESTÍCULO

ESTRUCTURA DUN ESPERMATOZOIDE

HIXIENE E COIDADOS DO APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

OS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MÁIS COMÚNS

  • Métodos de barreira (preservativo ou condón)
  • Métodos hormonais (pílula anticonceptiva)
  • Métodos mecánicos (dispositivos intraturino)
  • Métodos químicos (espermicidas)
  • Métodos cirúrxicos (ligadura de trompas e basectomia)

QUE É A PÍLULA DO DIA SEGUINTE?

É unha solución de emerxencia que non debe usarse de forma habitual, unicamente en casos inesperados.

O APARELLO REPRODUCTOR MASCULINO - Google Slides