Status

Forår 2017

Efterår 2017

Forår 2018

Status på implementeringen af MinUdd. på vores skole

Hvor langt er vi nået?

Hvilke udfordringer har vi mødt?

Hvordan understøtter MinUdd. læring?

Mål og succeskriterier

Hvad vil vi opnå?

Mål og succeskriterier

Hvad vil vi opnå?

Mål og succeskriterier

Hvad vil vi opnå?

Handlinger/aktiviteter

Sådan vil vi gøre det:

Handlinger/aktiviteter

Sådan vil vi gøre det:

Handlinger/aktiviteter

Sådan vil vi gøre det:

Ansvarsfordeling

Leder af ledere:

Leder af medarbejdere:

Fx. PLC-teamet og superbrugere:

Ansvarsfordeling

Leder af ledere:

Leder af medarbejdere:

Fx. PLC-teamet og superbrugere:

Ansvarsfordeling

Leder af ledere:

Leder af medarbejdere:

Fx. PLC-teamet og superbrugere:

Evaluering

Tegn på at vi er på vej mod målet:

Evaluering

Tegn på at vi er på vej mod målet:

Evaluering

Tegn på at vi er på vej mod målet:

PLC-teamet

Superbrugere

Videndeling

Teknik

Planche til temamøderne dec 2016 - Google Slides