תעודות הסמכה

לתלמידי החינוך הטכנולוגי-מקצועי

תעודת הסמכה טכנולוגית מקצועית

התעודה

תנאי הסף לתעודה (בהתאם למגמה/להתמחות)

תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית בסיסית רמה 1.1

 • הערכה פנימית במקצוע מבוא מדעי /מדעי הטכנולוגיה (90 שעות)
 • הערכה פנימית במקצוע מוביל (90 שעות)
 • 3 יח"ל במקצוע התמחות
 • הערכה פנימית במקצוע מאשכול שפת-האם, עברית או ערבית (90 שעות)
 • הערכה פנימית במתמטיקה (90 שעות)
 • הערכה פנימית באנגלית (90 שעות)

תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית בסיסית רמה 1.2

 • עפ"י תנאי זכאות להסמכה 1.1 בתוספת 3 יח"ל במקצוע מוביל

תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית בסיסית רמה 1.3

 • עפ"י תנאי זכאות להסמכה 1.2 או עמידה בבחינות ההסמכה שיפורסמו להתמחויות השונות בתוספת אנגלית ברמה של 3 יח"ל

תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית מתקדמת רמה 2.1

 • הערכה פנימית במקצוע מבוא מדעי/מדעי הטכנולוגיה (90 שעות)
 • 3 יח"ל במקצוע מוביל
 • 3 יח"ל במקצוע התמחות
 • הערכה פנימית במקצוע מאשכול שפת-האם (90 שעות)
 • 3 יח"ל במתמטיקה
 • 3 יח"ל באנגלית

מעודכן

תעודת הסמכה טכנולוגית מקצועית

התעודה

תנאי הסף לתעודה (בהתאם למגמה/להתמחות)

תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית מתקדמת רמה 2.2 דיפלומה לטכנאים

 • עמידה בבחינות הסמכה לטכנאים והגשת פרויקט גמר לטכנאים בסוף כיתה י"ג

תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית מתקדמת רמה 2.3 דיפלומה להנדסאים

 • עמידה בבחינות הסמכה להנדסאים והגשת פרויקט גמר להנדסאים בסוף כיתה י"ד

תעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית, רמה 3.1

 • הערכה פנימית במקצוע מבוא מדעי/במדעי הטכנולוגיה (90 שעות)
 • 5/3 יח"ל במקצוע מוביל
 • 5/3 יח"ל במקצוע התמחות
 • 16 יח"ל חובה על פי התנאים לחוקת הזכאות לבגרות

תעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית מתקדמת, רמה 3.2

 • עפ"י תנאי זכאות להסמכה 3.1 בתוספת 5 יח"ל מתמטיקה

תעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית איכותית, רמה 3.3

 • עפ"י תנאי הזכאות להסמכה 3.2 בתוספת 5 יח"ל במקצוע מדעי + 5 יח"ל במקצוע מוביל + 5 יח"ל במקצוע התמחות

מעודכן

תכנית להעלאת שיעור הזכאות לתעודת הסמכה הטכנולוגית

מס'

נושא

לוחות זמנים

1

ביצוע סימולציה, בניית תכנית עבודה וחיבור כל הגורמים לתוכנית העבודה ( מפמ"רים, בתי ספר, רשויות, בעלויות, מחוזות וכו')

מחצית ראשונה של שנת הלימודים תשע"ח

2

הפצת מכתב לבתי הספר הכולל נתוני סימולציה תשע"ו

3

הפצת דוחות זכאות להסמכה למנהלי המחוזות ובעלויות

4

בניית תהליך בקרה מול ספק הבקרה בתהליך הכולל איסוף תכניות עבודה מבתי הספר

5

הפצת נתוני תשע"ז לבתי הספר, מחוזות ובעלויות

6

מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה הבית-ספרית

מחצית שניה של שנת הלימודים תשע"ח

7

מעקב אחר היערכות בתי-הספר לשנת הלימודים תשע''ט בהתאם לתכניות כולל ביקור אחרון בבתי הספר

8

שליחת התראות ראשוניות לבתי ספר שלא עמדו בתוכנית העבודה שהגישו לשיפור ויישום תוכנית העבודה

מחצית ראשונה של שנת הלימודים תשע"ט

9

שליחת מכתב התראה שני לבתי ספר שלא עמדו בתוכנית העבודה שהגישו ומתן אפשרות אחרונה ליישום תוכנית העבודה

10

שליחת מכתב התראה לפני סגירת מגמה לבתי ספר שלא הגישו תוכיות עבודה

מחצית שנייה של שנת הלימודים תשע"ט

תעודת סיום קורס של משרד החינוך

תעודת סיום קורס של משרד החינוך

דוגמת תעודה של ספק הקורס

Priority Logistics Management & Control

דוגמת תעודה של ספק הקורס

ניהול שרתי windows 2012

מינהל מדע וטכנולוגיה

מוקד המקצוע-ת. הסמכה טכנולוגית - Google Slides