Dýchacia sústava

Človek a jeho telo

Juraj Pukanec, predmety.skylan.sk

Dýchanie

oxid uhličitý

voda

kyslík

cukor

cukor (glukóza) C6H12O6

dýchanie je opak fotosyntézy, dýchajú všetky živé organizmy (aj rastliny), pri dýchaní sa uvoľňuje energia

(bunkové dýchanie prebieha v mitochondriách)

Horné dýchacie cesty

1

2

3

4

1 ústna dutina

2 nosová dutina

3 vedľajšie nosové dutiny

4 nosohltan

Dolné dýchacie cesty

1

2

4

1 hrtan

2 priedušnica

3 priedušky

4 pľúca

3

bránica

V hrtane sú uložené hlasivky. Bránica je hlavný dýchací sval, dýchaniu pomáhajú aj medzirebrové svaly.

Pľúcne vrecúška

2

1

1 pľúcny mechúrik

2 krvné vlásočnice

Zdroje

Dýchacia sústava - Google Slides