Varietat: Cap de frare

Color: blau indianat nevat

Sexe: mascle

Nº anella: E7-10-B623

Criador i propietari: Lluís Colom Guarch

Localitat: Premià de XXX (Barcelona)

Exposició on ha obtingut la qualificació:

XVI Exposició Concurs Internacional d’Aus de Camallera

Data: 8 d’octubre del 2011

Premis obtinguts: millor Colom de Vol Català (1er premi); millor colom de l’exposició (best in show)

Jutge qualificador: Club del Colom de Vol Català

Observacions:

01. cap frare blau indianat.pptx - Google Slides