Kovy, polokovy a nekovy

Chemické prvky

Juraj Pukanec, predmety.skylan.sk

Kovy

 • za bežných podmienok sú:
  • tuhé (okrem ortuti),
  • tepelne a elektricky vodivé,
  • nepriehľadné, kovovo lesklé,
  • sú kujné a ťažné.

ortuť Hg

Neušľachtilé kovy

draslík K, hliník Al, zinok Zn a železo Fe sú neušľachtilé kovy - sú reaktívne, podliehajú korózii, v prírode sa vyskytujú v zlúčeninách

Korózia

Ušľachtilé kovy

meď Cu, platina Pt, zlato Au a striebro Ag sú ušľachtilé kovy - sú málo reaktívne, nepodliehajú korózii, v prírode sa vyskytujú v rýdzom stave

Zliatiny kovov

oceľ (Fe, Mn, Cr...), pájka (Pb, Sn...), bronz (Cu, Sn...) a mosadz (Cu, Zn...)

Biogénne prvky

26p+

12p+

20p+

Fe2+

Mg2+

Ca2+

krvotvorba

nervy

kosti

Polokovy

bór, arzén a kremík sú polokovy

Nekovy

 • nevedú elektrický prúd,
 • sú krehké, nie sú ťažné,
 • za bežných podmienok sú plynné (napr. H, O, N, Cl, F) alebo tuhé (napr. S, P, C, I), bróm Br je kvapalný,
 • väčšinou nie sú lesklé.

I

Cl

Br

fluór, chlór, bróm a jód patria medzi halogény (VII.A PSP)

Sublimácia jódu

jód I mení skupenstvo z pevného na plynné - sublimuje

Diamant a grafit

uhlík C sa vyskytuje v dvoch formách ako diamat a grafit (tuha), tuha vedie elektrický prúd

Názvy a značky prvkov

draslík K

meď Cu

vápnik Ca

vodík H

chlór Cl

hliník Al

olovo Pb

zinok Zn

uhlík C

hélium He

horčík Mg

ortuť Hg

zlato Au

síra S

fosfor P

lítium Li

sodík Na

železo Fe

selén Se

fluór F

mangán Mn

striebro Ag

kremík Si

jód I

dusík N

kyslík O

Zdroje

Zdroje

Kovy, polokovy a nekovy - Google Slides