HUBUNG KAIT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN PENDIDIKAN JASMANI

DISEDIAKAN OLEH

ABD. RAHIM BIN MOHAMED SAID

AMRIL ZALHA BIN RAMLI MOHD YUNOS

SHAIFUL RAFEUL BIN SHAFIE

MATLAMAT PENDIDIKAN JASMANI DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

&

 • MATLAMAT PENDIDIKAN JASMANI

 • Untuk membantu mencapaipembangunan individu yang optimum

 • Membangunkan kemahiran motor yang sesuai dari kemahiran asashingga kemahiran sukan khusus dan akhirnya menitik beratkan sukan seumur hidup

 • Membangunkan dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang sesuai untuk kesihatan dan; mengajar akan kepentingan kecergasan serta bagaimana ianya mempengaruhi senamanFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

MATLAMAT PENDIDIKAN

 • Adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan warganegara yang baik dan terdidik.

 • TUJUAN PENDIDIKAN JASMANI

 • Pembangunan fizikal

 • Melibatkan pembangunan kuasa fizikal dengan membangunkan pelbagai sistem organ dalam tubuh badan individu.
 • Menjana tahap keupayaan berfikir dengan pengumpulan pengetahuan atau maklumat serta menginterpretasikan pengetahuan itu

 • B) Pembangunan sosial, emosi & afektif 

 • Membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sebagai ahli masyarakat serta memberi kepuasan dan keseronokan semasa menyertai gerak kerja untuk melahirkan perasaan sendiri


TUJUAN FPK

 • A) Adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti.
 • B) Untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara.

HUBUNGKAIT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN PENDIDIKAN JASMANI

 • Pendidikan di Malaysia adalah merupakan satu usaha yang berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu

 • Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif.

 • - Melalui aktiviti PJ, secara amnya dapat memenuhi hasrat FPK melalui;
 • 1) Peningkatan dan perkembangan nilai- nilai sosial seperti bekerjasama,
 • ber tolak ansur, sabar, saling menghormati dan sebagainya.
 • 2) Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran,
 • kefahaman, pertambahan pengetahuan, pengalaman dan sebagainya.
 • 3) Mengembangkan dan menerapkan perubahan tingkah laku dan disiplin
 • seperti yakin kepada diri, tahap sedia bertanggungjawab, memiliki nilai
 • tentang kemasyarakatan dan sebagainya
pj matlamat.ppt - Google Slides