למידה בחברותא

לקראת הבגרות

שם התלמיד/ה וביה"ס: ____________

שם התלמיד/ה וביה"ס: ____________

תאריך הלמידה המשותפת: ___________

הנחיות

לפניכם 4 פעילויות.

יש להיכנס לכל אחת מהן ולהשלים אותה.

את הפעילויות יש לבצע יחד ובאותו הזמן, תוך כדי שאתם מחוברים לכיתה הוירטואלית/שיחת טלפון/סקייפ וכו'.

בהצלחה!

פעילות 1 - ניתוח קריקטורה

נתחו את הקריקטורה על גבי השקף הבא. השתמשו בכלי העריכה של המצגת על מנת לסמן פרטים בתמונה אליהם התייחסתם.

הוסיפו תיבות טקסט על מנת להסביר את תשובותיכם.

התייחסו לשלושה היבטים:

הציור, ההקשר האזרחי והמסר של האומן.

פעילות 2 - שאלות בעקבות קטע וידאו

צפו בסרטון שלהלן (עד 2:08) והשיבו על שתי השאלות שבשקף הבא:

לחצו לחיצה כפולה להפעלת הסרטון

השיבו על השאלה הבאה:

הצג מהו מיקור חוץ של שירותים חברתיים.

הסבר חיסרון אחד של צעד זה אשר מוצג בוידאו ויתרון אפשרי אחד על פי מה שלמדת.

כתבו כאן את תשובתכם:

פעילות 3 - מצאו את הטעויות

לפניכם שתי שאלות ידע פשוטות ותשובות אליהן אשר אינן מלאות.

מצאו את השגיאות, את אי-הדיוקים או את החסר בתשובות והסבירו.

הצג שני הבדלים בין המגזר הראשון למגזר השלישי בהקשר לאספקת שירותי רווחה במדינה.

ההבדל הראשון הוא בסוגיית הבעלות: המגזר הראשון הוא הממשלה, כלומר הבעלות היא ציבורית, ואילו המגזר השלישי הוא בבעלות פרטית של אנשים או גופים.

ההבדל השני הוא שהמגזר הראשון פועל מכוח חוק והמגזר השלישי פועל ללא מטרות רווח.

מה הבעיה בתשובה שלעיל?

הצג שתי מטרות של רגולציה.

מטרה ראשונה של הרגולציה היא לשמור על הציבור מפני פגיעה בו שיכולה להתרחש בשל היעדר תחרות במשק שיכולה לפגוע בצרכנים.

מטרה שניה היא להגן על האינטרסים של האזרחים מפני פעילות של מונופולים.

מה הבעיה בתשובה שלעיל?

פעילות 4 - תנו ציון!

לפניכם שאלת עמדה ותשובה שנכתבה לה.

תנו לתשובה ציון מנומק(!).

חלוקת הניקוד המקסימלית:

טענה - 3 נקודות

נימוק א' - 6 נקודות

נימוק ב' - 6 נקודות

מערך האוטובוסים לתחבורה ציבורית בישראל מופעל היום על ידי מפעילים פרטיים הנהנים מסבסוד.

יש הטוענים כי על המדינה להלאים מערך זה ואילו אחרים סבורים שיש להותירו מופרט.

חווה דעתך בעניין זה תוך הישענות על שני נימוקים המובססים על מושגים וידע באזרחות.

אני מתנגדת לכך שמדינת ישראל תלאים את מערך האוטובוסים לתחבורה ציבורית.

הנימוק הראשון הוא שהלאמה היא פגיעה בכלכלת השוק החופשי שלפי הגישה הנאו-ליברלית רצויה מאוד מכיוון שהיא נותנת לכל בני האדם חירות מקסימלית בתחום הכלכלי והחברתי.

הנימוק השני הוא שמדינת ישראל מפעילה רגולציה על מערך התחבורה הציבורית, כלומר - היא קובעת נהלים ותקנות שעל המפעילים לעמוד בהם (מחירים, קווים, תדירות, שירות ועוד) ומפקחת על ביצועם, כך שבעצם המערך ממלא את המטרות החברתיות שנקבעו לו ע"י המדינה באמצעות הגופים הפרטיים, ואין צורך בהלאמה.

ציון לתשובה: ___ (מתוך 15 נקודות)

הסבר לציון:

רפלקציה על הלמידה המשותפת

תארו בכמה מילים את חווית הלמידה המשותפת סביב הפעילויות. נסחו יחד!

כתבו כאן את תשובתכם:

תבנית לתרגול בחברותא - Google Slides