Els amics

Mar P.

 

Companys n'hi ha molts, veritables amics només són uns pocs.

Si planta una llavor d'amistat, recollirà un ram de felicitat.

Mentre es tingui almenys un amic, ningú és inútil.

Frases de l'amistad

BEST

FRIENDS

Los amigos - Google Slides