Dýchanie

Dýchacia sústava

Juraj Pukanec, predmety.skylan.sk

Dýchanie a fotosyntéza

 • organizmy získavajú energiu rozkladom organických látok pomocou kyslíka pri dýchaní (1),
 • opačným procesom ako dýchanie je fotosyntéza (2), ktorá prebieha v bunkách autotrofných organizmov, autotrofné organizmy tiež dýchajú,
 • pri dýchaní sa kyslík a cukor menia na oxid uhličitý a vodu, uvoľňuje sa energia.

1

2

Dýchanie

oxid uhličitý

voda

dýchanie je opak fotosyntézy, dýchajú všetky živé organizmy (aj rastliny), pri dýchaní sa uvoľňuje energia (E)

(bunkové dýchanie prebieha v mitochondriách)

kyslík

cukor

cukor (glukóza) C6H12O6

E

nádych

výdych

Nádych je aktívny proces.

 • bránica klesá,
 • medzirebrové svaly sa rozťahujú,
 • hrudníková dutina sa zväčšuje
 • vzduch sa vháňa do pľúc.

Výdych je pasívny proces.

 • bránica stúpa,
 • medzirebrové svaly sa uvoľňujú,
 • hrudníková dutina sa zmenšuje
 • vzduch sa vytláča z pľúc.

Výmena plynov v pľúcnych mechúrikoch

krv okysličená v pľúcach

krv zbavená kyslíka smeruje do pľúc

CO2

CO2

O2

O2

Výmena plynov v tkanivách

vlásočnica

s krvinkami

bunky

bunky

Spirometer

Zdroje

Dýchanie - Google Slides