Як надіслати статтю до eNULAUIR

Електронного архіву-репозитарію

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

http://dspace.nlu.edu.ua/

Створити файл у форматі .doc (Microsoft Office)

Файл повинен містити інформацію до усіх поданих публікацій, а саме:

1) Кожна публікація супроводжується коректним бібліографічним описом:

Середа О. В. Формування корпусу суддів для судових органів українських губерній за судовою реформою 1864 року / О. В. Середа // Закарпатські правові читання : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (20–22 квіт. 2017 р., м. Ужгород). – Ужгород, 2017. – Т. 1. – С. 28–33.

Автор

Назва

Назва джерела

Сторінки публікації

Наприклад

2) Кожна публікація має супроводжуватися ключовими словами, яке повинно починатися з маленької літери та нового рядка; бажано подавати їх трьома мовами:

судова влада

судді

судова реформа 1864 року

судебная власть

судьи

судебная реформа 1864 года

judiciary

judges

judicial reform of 1864

Наприклад

3) Кожна публікація має супроводжуватися анотаціями трьома мовами.

Анотація

У тезах розкрито проблему формування професійного та незалежного корпусу суддів в судових органах українських губерній Російської імперії за судовою реформою 1864 р. Здійснено порівняльну характеристику якісного складу суддів до і після реформи. Відтворено процедуру формування корпусу суддів за судовою реформою 1864 р., визначено особливості її реалізації на українських землях.

В тезисах раскрыта проблема формирования профессионального и независимого корпуса судей в судебных органах украинских губерний Российской империи за судебной реформой 1864 г. Дана сравнительная характеристика качественного состава судей до и после реформы. Воспроизведена процедура формирования корпуса судей за судебной реформой 1864 г., определены особенности ее применения на украинских землях.

The thesis discloses the problem of the formation of a professional and independent body of judges in the judiciary of the Ukrainian provinces of the Russian Empire under the judicial reform of 1864. A comparative description of the qualitative composition of judges before and after the reform is carried out. The procedure of formation of the body of judges for the judicial reform in 1864 was restored, features of its realization on the Ukrainian lands were determined.

Наприклад

Так має виглядати файл із публікацією у форматі .doc:

Бібліографічний опис

Ключові слова

Анотація

(бажано на 3-х мовах)

4) До кожної публікації мають бути додані файли формату PDF відповідної якості:

  • Сторінки, відскановані із роздільною здатністю не менше 300 dpi, без зайвої інформації
  • Наявний “текстовий шар” із коректним змістом та кодуванням

Як зрозуміти, чи коректно “розпізнано” текст?

Якщо документ має “текстовий шар” ви зможете:

  • виділяти текст
  • здійснювати пошук у документі
  • копіювати та вставляти текст без втрати правильного змісту та кодування (текст відповідає оригіналу).

Підготовлені матеріали треба надіслати на поштову скриньку, вказавши

у темі назву кафедри

dspace@nlu.edu.ua

Для пришвидшення розміщення матеріалів у репозитарії, рекомендуємо використовувати функцію самоархівації (особисте завантаження власних робіт).

Детальні інструкції можна отримати у відділі інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Наукової бібліотеки (НБК, 7 поверх, к. 703).

eNULAUIR – Электронный архив-репозитарий Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого - Google Slides