International Image Interoperability Framework — nowoczesne udostępnianie zbiorów zdigitalizowanych

w bibliotekach cyfrowych

Marcin Szala - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

International Image
Interoperability Framework

(IIIF)

czyt. “Triple-Eye-Eff”

Historia

 • British Library
 • Stanford University
 • Bodleian Libraries (Oxford University)
 • Bibliothèque nationale de France
 • Nasjonalbiblioteket (National Library of Norway)
 • Los Alamos National Laboratory Research Library
 • Cornell University

Pierwsze API 2011/2012

Społeczność IIIF dzisiaj

81 instytucji

 • biblioteki
 • galerie
 • muzea
 • archiwa
 • instytucje naukowe

http://iiif.io/community

Cel

 • współdzielenie zasobów (dev)
 • udostępnianie obrazów w wysokiej rozdzielczości na różnych typach urządzeń
 • łatwe udostępnianie i cytowanie zasobów przez użytkowników (URL, embed)
 • interoperacyjność

API

Obraz

IIIF Image API 2.1 http://iiif.io/api/image/2.1/

Prezentacja

IIIF Presentation API 2.1 http://iiif.io/api/presentation/2.1/

przykładowa składnia:

http://www.example.org/image-service/abcd1234/full/full/0/default.jpg

http://www.example.org/image-service/abcd1234/info.json

Walidator API

Adnotacje - JSON, JavaScript Object Notation

{
"@context": "http://iiif.io/api/presentation/2/context.json",
"@id": "http://iip2.bu.uni.wroc.pl/browser/uv/RKP_I_F_30/manifest",
"@type": "sc:Manifest",
"label": "Novum Testamentum cum prologis",
"viewingDirection": "left-to-right",
"viewingHint": "paged",
"metadata": [
{
"label": "Tytuł",
"value": "Novum Testamentum cum prologis"
},
{
"label": "Twórca",
"value": "wielu autorów"
},
{
"label": "Data publikacji",
"value": "1300 -1350"
},
{
"label": "",
"value": "<a href='http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/17557'>Zobacz rekord w systemie dLibra/a>"
},
{
"label": "Prawa",
"value": "Domena publiczna"
}
],
"license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/",
"related": {
"@id": "http://www.bibliotekacyfrowa.pl",
"format": "text/html"
},

Adnotacje - JSON, JavaScript Object Notation

{
"@id": "http://iip.bu.uni.wroc.pl/browser/uv/RKP_I_F_30/canvas/c1",
"@type": "sc:Canvas",
"label": "Strona 2",
"height": 2500,
"width": 2500,

"images": [
{
"@id": "http://iip.bu.uni.wroc.pl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/repo/b/4/2/RKP_I_F_30/02019002.tif",
"@type": "oa:Annotation",
"motivation": "sc:painting",
"resource": {
"@id": "http://iip.bu.uni.wroc.pl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/repo/b/4/2/RKP_I_F_30/02019002.tif/full/!1024,1024/0/default.jpg",
"@type": "dctypes:Image",
"format": "image/jpeg",
"height": 1024,
"width": 768,

"service": {
"@context": "http://iiif.io/api/image/2/context.json",
"@id": "http://iip.bu.uni.wroc.pl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/repo/b/4/2/RKP_I_F_30/02019002.tif",
"profile": "http://iiif.io/api/image/2/level2.json"
}
},
"on": "http://iip.bu.uni.wroc.pl/browser/uv/RKP_I_F_30/canvas/c1"
}
]
},

Adnotacje - JSON, JavaScript Object Notation

"structures": [
{
"@id": "http://iip.bu.uni.wroc.pl/browser/uv/RKP_I_F_30/range-0/c0",
"@type": "sc:Range",
"label": "Okładka",
"canvases": [
"http://iip.bu.uni.wroc.pl/browser/uv/RKP_I_F_30/canvas/c0"
]
},
{
"@id": "http://iip.bu.uni.wroc.pl/browser/uv/RKP_I_F_30/range-1/c1",
"@type": "sc:Range",
"label": "Treść",
"canvases": [
"http://iip.bu.uni.wroc.pl/browser/uv/RKP_I_F_30/canvas/c1"
]
}

Serwery

 • Djatoka
 • FSI Server
 • IIPImage Server
 • Loris
 • digilib

http://iiif.io/apps-demos/#image-servers

IIPImage Server

....html

przeglądarka 1

przeglądarka 2

....html

repozytorium piramid

serwer generujący kafelki

obraz w przegl. użytkownika

obraz w przegl. użytkownika

Formaty:

TIFF piramidalny, JPEG 2000

Przeglądarka Diva.js

Przeglądarka IIPMooViewer

Przeglądarka Mirador

Przeglądarka OpenSeadragon

Przeglądarka Leaflet-IIIF

Przeglądarka Universal Viewer

(OpenSeadragon - IIIF image API, YouTube, 3D, audio, video, pdf)
http://universalviewer.io

IIPImage - BCUWr

Novum Testamentum cum prologis

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/17557

System prezentacji online

Fotografie, grafiki - widoki

Nuty

Mapy

Katalog zbiorów kartograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Electronic Catalog of Map Collections
http://www.bu.uni.wroc.pl/ozk/mapa.html

System prezentacji online


Dziękuję za uwagę

Marcin Szala - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

marcin.szala@uwr.edu.pl

International Image Interoperability Framework — nowoczesne udostępnianie zbiorów zdigitalizowanych w bibliotekach cyfrowych - Google Slides