ภาคต้น

ปีการศึกษา 2560

วันพุธ 20 ก.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

ปูเป้

ครูโบ๊ท

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

Ensemble Violin

อ.ภารดี

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย อ.สันติ

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

จู

Drumset อ.สุทธิ์

Ensemble Violin

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

ไหม

พบ

ธนภัทร

Music for Children

อ.ภารดี

ธนภัทร

แพท

Wanwisa

รัฐธรรมนูญ

ญานิศา

จญกร

ชนิตา

ฝน Piano

สุภาพร

นิ้ง

ถนอมณัฐ

ออมสิน

กุ๊กกิีก

บุณฑริกา

จักรพันธ์

รี่รี่

เฉลิมพร

วันพฤหัสบดี 21 ก.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Voice อ.เกื้อกูล

Saxophone อ.ลักขชัย

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

E.Bass อ.วัชรินทร์

GP

GP

GP

Winds VII (อ.สมเจตน์)

จู

วิชารวมวง Jazz

อ.ธนะรัชต์

พบ

อ.ลดาวัลย์

ธนภัทร

ธนภัทร

แพท

Wanwisa

จญกร

จญกร

กิ๊ก

บุณฑริกา

สุภาพร

วันศุกร์ 22 ก.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

เตต้า GP

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

จู

แพท

Wanwisa

Jazz Improvisation II อ.ปภัสพล

จญกร

ฝน Piano

คุณภัค

ครูส้ม

ฐิติกานต์

สมายด์GP

สุพรรณี

เจ้าหญิง

ชญาธร

สุภาพร

บุณฑริกา

เจน

โปรดปราน

วันเสาร์ 23 ก.ย.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

เตเต้

ครูแบม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

ภัค

อ.ศานติ

ต้นแรมโบ้

Pitchaya

เฟรน

ไหม

Tak

วันอาทิตย์ 24 ก.ย.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

แพท

พบ

ฝน Piano

สร

ต้นแรมโบ้่

Tak

วันจันทร์ 25 ก.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

พริ๊น-ภูเขา GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

ปอ

GP

จู

ไหม

แก้ม

Drum Set อ.สุทธิ

ปูเป้

ครูโบ๊ท

พบ

ต้นแรมโบ้่

วันอังคาร 26 ก.ย.

อ.โอ GP

ครูส้ม

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

ทฤษฎีดนตรี I

อ.ลดาวัลย์

Piano V อ.จักรี

เตต้า GP

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

จู

ไหม

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

ต้นแรมโบ้่

วันพุธ 27 ก.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

ปูเป้

ครูโบ๊ท

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

Ensemble Violin

อ.ภารดี

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

Music for Children

อ.ภารดี

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย อ.สันติ

แจนนี่ ซ้อม ทีสิท

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

จู

Drumset อ.สุทธิ์

Ensemble Violin

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

ไหม

วันพฤหัสบดี 28 ก.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

Saxophone อ.ลักขชัย

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

GP

GP

GP

Winds VII (อ.สมเจตน์)

จู

วิชารวมวง Jazz

อ.ธนะรัชต์

พบ

วันศุกร์ 29 ก.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

เตต้า GP

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

จู

วันเสาร์ 30 ก.ย.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

เบนซ์

พบ

วันอาทิตย์ 1 ต.ค.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

วันจันทร์ 2 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

พริ๊น-ภูเขา GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Drum Set อ.สุทธิ

ปูเป้

ครูโบ๊ท

วันอังคาร 3 ต.ค.

ภัค GP

อ.ศานติ

อ.โอ GP

ครูส้ม

ษา GP

ครูมุก

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

สอบกลางภาค Keyboard I และ Keyboard for Voice อ.พัชระ

ทฤษฎีดนตรี I

อ.ลดาวัลย์

Piano V อ.จักรี

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

จัดห้องสอบ

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

วันพุธ 4 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

ปูเป้

ครูโบ๊ท

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Ensemble Violin

อ.ภารดี

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

Music for Children

อ.ภารดี

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย อ.สันติ

แจนนี่ ซ้อม ทีสิท

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

Drumset อ.สุทธิ์

Ensemble Violin

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

สอบกลางภาค เอกดนตรี Jazz

วันพฤหัสบดี 5 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

Saxophone อ.ลักขชัย

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

Trombone อ.สมเจตน์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

วิชารวมวง Jazz

GP

ครูโดม

GP

ครู

อ.ธนะรัชต์

วันศุกร์ 6 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

เตต้า GP

Saxophone อ.ลักขชัย

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

ไวโอลิน

ครูศานติ

วันเสาร์ 7 ต.ค.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

เตเต้

ครูแบม

วันอาทิตย์ 8 ต.ค.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ออม GP

ครูเตย

วันจันทร์ 9 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

พริ๊น-ภูเขา GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Drum Set อ.สุทธิ

ปูเป้

ครูโบ๊ท

วันอังคาร 10 ต.ค.

ภัค GP

อ.ศานติ

อ.โอ GP

ครูส้ม

ษา GP

ครูมุก

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

ทฤษฎีดนตรี I

อ.ลดาวัลย์

Piano V อ.จักรี

เตต้า GP

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

วันพุธ 11 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

ปูเป้

ครูโบ๊ท

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

Ensemble Violin

อ.ภารดี

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

Music for Children

อ.ภารดี

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย อ.สันติ

แจนนี่ ซ้อม ทีสิท

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

Ensemble

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

Drumset อ.สุทธิ์

Ensemble Violin

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

วันพฤหัสบดี 12 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

Saxophone อ.ลักขชัย

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

Trombone อ.สมเจตน์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

วิชารวมวง Jazz

GP

ครูโดม

GP

ครู

วันศุกร์ 13 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

เตต้า GP

Saxophone อ.ลักขชัย

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

ไวโอลิน

ครูศานติ

วันเสาร์ 14 ต.ค.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

เตเต้

ครูแบม

วันอาทิตย์ 15 ต.ค.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ออม GP

ครูเตย

วันจันทร์ 16 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

พริ๊น-ภูเขา GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Drum Set อ.สุทธิ

ปูเป้

ครูโบ๊ท

วันอังคาร 17 ต.ค.

ภัค GP

อ.ศานติ

อ.โอ GP

ครูส้ม

ษา GP

ครูมุก

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

ทฤษฎีดนตรี I

อ.ลดาวัลย์

Piano V อ.จักรี

เตต้า GP

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

วันพุธ 18 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

ปูเป้

ครูโบ๊ท

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

Ensemble Violin

อ.ภารดี

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

Music for Children

อ.ภารดี

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย อ.สันติ

แจนนี่ ซ้อม ทีสิท

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

Ensemble

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

Drumset อ.สุทธิ์

Ensemble Violin

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

วันพฤหัสบดี 19 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

Saxophone อ.ลักขชัย

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

Trombone อ.สมเจตน์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

วิชารวมวง Jazz

GP

ครูโดม

GP

ครู

วันศุกร์ 20 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

เตต้า GP

Saxophone อ.ลักขชัย

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

ไวโอลิน

ครูศานติ

วันเสาร์ 21 ต.ค.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

เตเต้

ครูแบม

วันอาทิตย์ 22 ต.ค.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

วันจันทร์ 23 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

พริ๊น-ภูเขา GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Drum Set อ.สุทธิ

ปูเป้

ครูโบ๊ท

วันอังคาร 24 ต.ค.

ภัค GP

อ.ศานติ

อ.โอ GP

ครูส้ม

ษา GP

ครูมุก

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

ทฤษฎีดนตรี I

อ.ลดาวัลย์

Piano V อ.จักรี

เตต้า GP

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

วันพุธ 25 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

ปูเป้

ครูโบ๊ท

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

Ensemble Violin

อ.ภารดี

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

Music for Children

อ.ภารดี

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย อ.สันติ

แจนนี่ ซ้อม ทีสิท

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

Ensemble

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

Drumset อ.สุทธิ์

Ensemble Violin

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

วันพฤหัสบดี 26 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

Saxophone อ.ลักขชัย

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

Trombone อ.สมเจตน์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

วิชารวมวง Jazz

GP

ครูโดม

GP

ครู

วันศุกร์ 27 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

เตต้า GP

Saxophone อ.ลักขชัย

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

ไวโอลิน

ครูศานติ

วันเสาร์ 28 ต.ค.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

เตเต้

ครูแบม

วันอาทิตย์ 29 ต.ค.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

วันจันทร์ 30 ต.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

พริ๊น-ภูเขา GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

Drum Set อ.สุทธิ

GP

GP

GP

GP

GP

แก้ม

เกรซ

ครูกร

ฟ้าผ่า

ครูฟ้าผ่า

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

Drum Set อ.สุทธิ

ปูเป้

ครูโบ๊ท

วันอังคาร 31 ต.ค.

อ.โอ GP

ครูส้ม

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

ทฤษฎีดนตรี I

อ.ลดาวัลย์

Piano V อ.จักรี

เตต้า GP

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Drum Set อ.พลัฐฎ์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

วันพุธ 1 พ.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

ปูเป้

ครูโบ๊ท

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

Ensemble Violin

อ.ภารดี

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

Music for Children

อ.ภารดี

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย อ.สันติ

แจนนี่ ซ้อม ทีสิท

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

Percussion อ.นาดีส

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

E.Bass

อ.นัทธิ์

อ.โอ

Drumset อ.สุทธิ์

Ensemble Violin

อ.ภารดี

Bass อ.วัชรินทร์

วันพฤหัสบดี 2 พ.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

Saxophone อ.ลักขชัย

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

GP

GP

GP

Trombone อ.สมเจตน์

วิชารวมวง Jazz

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

อ.ธนะรัชต์

อ.โอ

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

วันศุกร์ 3 พ.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

เตต้า GP

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

Jazz Improvisation II อ.ปภัสพล

อ.โอ

ครูส้ม

วันเสาร์ 4 พ.ย.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

เตเต้

ครูแบม

ภัค

อ.ศานติ

วันอาทิตย์ 5 พ.ย.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

วันจันทร์ 6 พ.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

พริ๊น-ภูเขา GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

Drum Set อ.สุทธิ

GP

GP

GP

GP

GP

เกรซ

ครูกร

ฟ้าผ่า

ครูฟ้าผ่า

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

ปูเป้

ครูโบ๊ท

วันอังคาร 7 พ.ย.

อ.โอ GP

ครูส้ม

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

ทฤษฎีดนตรี I

อ.ลดาวัลย์

Piano V อ.จักรี

เตต้า GP

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Drum Set อ.พลัฐฎ์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

วันพุธ 8 พ.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

ปูเป้

ครูโบ๊ท

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

Music for Children

อ.ภารดี

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย อ.สันติ

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

จู

Percussion อ.นาดีส

ไอรดา

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

E.Bass

อ.นัทธิ์

อ.โอ

Drumset อ.สุทธิ์

Ensemble Violin

อ.ภารดี

Bass อ.วัชรินทร์

มุกอาภา

ฝน

Music for Children

อ.ภารดี

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

วันพฤหัสบดี 9 พ.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

Saxophone อ.ลักขชัย

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

E.Bass อ.วัชรินทร์

GP

GP

GP

Trombone อ.สมเจตน์

จู

E.Bass อ.วัชรินทร์

วิชารวมวง Jazz

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

อ.ธนะรัชต์

อ.โอ

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

ฝน

วันศุกร์ 10 พ.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

เตต้า GP

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

Jazz Improvisation II อ.ปภัสพล