ภาคปลาย

ปีการศึกษา 2560

วันพุธ 21 มี.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Bass อ.วัชรินทร์

หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี อ.ศักดิ์ชัย

Music Concert I อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

Drum Set อ.สุทธิ

อ.ฝ้าย

ครูส้ม

น้ำ

แคร์

ศุภลักษณ์

ไหม

วันวิสา

แพท

กี้

ยูกิ

จู

ณัฐนรี

สมายด์GP

Nattida

มายด์ Trumpet

เอกกมล

บลูมGP

ครูส้ม

อิงGP

ครูส้ม

อัยGP

ครูส้ม

บุณฑริกา

วันพฤหัสบดี 22 มี.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ไอซ์GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

E.Bass อ.วัชรินทร์

GP

GP

GP

Trombone อ.สมเจตน์

E.Bass อ.วัชรินทร์

วิชารวมวง Jazz

อ.โอ

Conducting

อ.ศานติ

Pino VII อ.ธนะรัชต์

การศึกษาอิสระ อ.ศักดิ์ชัย

ปั้นGP

GP

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

Aj.มิยอง

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูโดม

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

GP

ครูส้ม

น้ำ

แคร์

ไหม

ศุภลักษณ์

วันวิสา

แพท

อัยGP

ครูส้ม

เอกกมล

Pay

ศรัณย์กร

เฉลิมพร

เพล่ง เพลง

จู

Ploy

สุภาพร

ขมิ้น

กิ๊ก

ไอรดา

Kiettisak

Teerapat

Nattida

วันศุกร์ 23 มี.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

อ.โอ

ครูส้ม

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

ศศิธร

วิทยา

ซ้อมฺฺBig Band

น้ำ

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

แคร์

วันวิสา

หมิง

ครูส้ม

เอกกมล

ศรัณย์กร

เฉลิมพร

สุภาพร

ศรศักดิ์

วันเสาร์ 24 มี.ค.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

ภัค

อ.ศานติ

AJ. มิยอง

สมายด์

ครูมายด์

GP

ครูมายด์

เปรม GP

ครูนาย

เตเต้

ครูมายด์

ฟ้าใส

ครูมายด์

Nattida

แคร์

นน

ศรัณย์กร

เฉลิมพร

วันอาทิตย์ 25 มี.ค.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

เพลงGP

ครูปุ๊กกี้

ครีม GP

ครูอร

Nattida

วันจันทร์ 26 มี.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Pino VII อ.ธนะรัชต์

ปูเป้

ครูโบ๊ท

AJ. มิยอง

ณัฐิตา

ศศิธร

วันอังคาร 27 มี.ค.

อ.โอ GP

ครูส้ม

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

ปรรณGP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

Piano V อ.จักรี

Pino VII อ.ธนะรัชต์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Drum Set อ.พลัฐฎ์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

เปรม

ครูนาย

ปั้น

ครูโดม

นาย

ครูนาย

แบมGP

ครูส้ม

แม่ภัค

ครูส้ม

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

อิน GP

ครูส้ม

อุทุมพร

กี้

วันพุธ 28 มี.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

Ensemble Violin

อ.ภารดี

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Bass อ.วัชรินทร์

หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี อ.ศักดิ์ชัย

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

Music Concert I อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

Drum Set อ.สุทธิ

คุณแตง

ครูส้ม

อ.ฝ้าย

ครูส้ม

Mupa Festival

กี้

บลูมGP

ครูส้ม

อิงGP

ครูส้ม

อัยGP

ครูส้ม

วันพฤหัสบดี 29 มี.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ไอซ์GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

E.Bass อ.วัชรินทร์

GP

GP

GP

Trombone อ.สมเจตน์

E.Bass อ.วัชรินทร์

วิชารวมวง Jazz

อ.โอ

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

Conducting

อ.ศานติ

Pino VII อ.ธนะรัชต์

การศึกษาอิสระ อ.ศักดิ์ชัย

ปั้นGP

GP

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

Aj.มิยอง

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูโดม

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

GP

ครูส้ม

หมิงGP

ครูส้ม

Mupa Festival

กี้

วันศุกร์ 30 มี.ค.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

อ.โอ

ครูส้ม

สมายด์ GP

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

พรธีรา

อุมาพร

นวพร

อ.เกื้อกูล

กี้

วันเสาร์ 31 มี.ค.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

ภัค

อ.ศานติ

AJ. มิยอง

สมายด์

ครูมายด์

GP

ครูมายด์

เปรม

ครูนาย

เตเต้

ครูมายด์

กี้

วันอาทิตย์ 1 เม.ย.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

เพลงGP

ครูปุ๊กกี้

กี้

วันจันทร์ 2 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Pino VII อ.ธนะรัชต์

ปูเป้

ครูโบ๊ท

AJ. มิยอง

Phanuphong

วันอังคาร 3 เม.ย.

อ.โอ GP

ครูส้ม

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

ปรรณGP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

Piano V อ.จักรี

Pino VII อ.ธนะรัชต์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Drum Set อ.พลัฐฎ์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

เปรม

ครูนาย

ปั้น

ครูโดม

นาย

ครูนาย

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

อิน GP

ครูส้ม

แบมGP

ครูส้ม

แม่ภัค

ครูส้ม

วันพุธ 4 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

Ensemble Violin

อ.ภารดี

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

อ.โอ

Bass อ.วัชรินทร์

หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี อ.ศักดิ์ชัย

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

Music Concert I อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

Drum Set อ.สุทธิ

คุณแตง

ครูส้ม

อ.ฝ้าย

ครูส้ม

บลูมGP

ครูส้ม

อิงGP

ครูส้ม

อัยGP

ครูส้ม

วันพฤหัสบดี 5 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ไอซ์GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

E.Bass อ.วัชรินทร์

GP

GP

GP

Trombone อ.สมเจตน์

E.Bass อ.วัชรินทร์

วิชารวมวง Jazz

อ.โอ

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

Conducting

อ.ศานติ

Pino VII อ.ธนะรัชต์

การศึกษาอิสระ อ.ศักดิ์ชัย

ปั้นGP

GP

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

Aj.มิยอง

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูโดม

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

GP

ครูส้ม

คุณแตง

ครูส้ม

วันศุกร์ 6 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

อ.โอ

ครูส้ม

สมายด์ GP

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

ห ยุ ด วั น จั ก รี

วันเสาร์ 7 เม.ย.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

ภัค

อ.ศานติ

AJ. มิยอง

สมายด์

ครูมายด์

GP

ครูมายด์

เปรม

ครูนาย

เตเต้

ครูมายด์

วันอาทิตย์ 8 เม.ย.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

เพลงGP

ครูปุ๊กกี้

เรียนรำ

ครูอร

วันจันทร์ 9 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Pino VII อ.ธนะรัชต์

ปูเป้

ครูโบ๊ท

นวพร

พรธีรา

อุมาพร

วันอังคาร 10 เม.ย.

อ.โอ GP

ครูส้ม

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

ปรรณGP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

Piano V อ.จักรี

Pino VII อ.ธนะรัชต์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Drum Set อ.พลัฐฎ์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

เปรม

ครูนาย

ปั้น

ครูโดม

นาย

ครูนาย

หมิงGP

ครูส้ม

อ.โอ GP

ครูส้ม

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

อิน GP

ครูส้ม

แม่ภัค

ครูส้ม

วันพุธ 11 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

อ.โอ

Bass อ.วัชรินทร์

หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี อ.ศักดิ์ชัย

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

Music Concert I อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

Drum Set อ.สุทธิ

คุณแตง

ครูส้ม

อ.ฝ้าย

ครูส้ม

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

อุมาพร

พรธีรา

บลูมGP

ครูส้ม

อิงGP

ครูส้ม

อัยGP

ครูส้ม

วันพฤหัสบดี 12 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ไอซ์GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

E.Bass อ.วัชรินทร์

GP

GP

GP

Trombone อ.สมเจตน์

E.Bass อ.วัชรินทร์

วิชารวมวง Jazz

อ.โอ

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

Conducting

อ.ศานติ

Pino VII อ.ธนะรัชต์

การศึกษาอิสระ อ.ศักดิ์ชัย

ปั้นGP

GP

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

Aj.มิยอง

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูโดม

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

GP

ครูส้ม

หมิงGP

ครูส้ม

วันศุกร์ 13 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

อ.โอ

ครูส้ม

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

ห ยุ ด วั น ส ง ก ร า น ต์

วันเสาร์ 14 เม.ย.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

ภัค

อ.ศานติ

AJ. มิยอง

สมายด์

ครูมายด์

GP

ครูมายด์

เปรม

ครูนาย

เตเต้

ครูมายด์

ห ยุ ด วั น ส ง ก ร า น ต์

วันอาทิตย์ 15 เม.ย.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

เพลงGP

ครูปุ๊กกี้

ห ยุ ด วั น ส ง ก ร า น ต์

วันจันทร์ 16 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Pino VII อ.ธนะรัชต์

ปูเป้

ครูโบ๊ท

ช ด เ ช ย วั น ส ง ก ร า น ต์

วันอังคาร 17 เม.ย.

อ.โอ GP

ครูส้ม

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

ปรรณGP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

Piano V อ.จักรี

Pino VII อ.ธนะรัชต์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Drum Set อ.พลัฐฎ์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

เปรม

ครูนาย

ปั้น

ครูโดม

นาย

ครูนาย

หมิงGP

ครูส้ม

อ.โอ GP

ครูส้ม

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

อิน GP

ครูส้ม

แม่ภัค

ครูส้ม

ช ด เ ช ย วั น ส ง ก ร า น ต์

วันพุธ 18 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

อ.โอ

Bass อ.วัชรินทร์

หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี อ.ศักดิ์ชัย

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

Music Concert I อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

Drum Set อ.สุทธิ

คุณแตง

ครูส้ม

อ.ฝ้าย

ครูส้ม

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

บลูมGP

ครูส้ม

อิงGP

ครูส้ม

อัยGP

ครูส้ม

วันพฤหัสบดี 19 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ไอซ์GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

E.Bass อ.วัชรินทร์

GP

GP

GP

Trombone อ.สมเจตน์

E.Bass อ.วัชรินทร์

วิชารวมวง Jazz

อ.โอ

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

Conducting

อ.ศานติ

Pino VII อ.ธนะรัชต์

การศึกษาอิสระ อ.ศักดิ์ชัย

ปั้นGP

GP

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

Aj.มิยอง

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูโดม

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

GP

ครูส้ม

หมิงGP

ครูส้ม

พรธีรา

วันศุกร์ 20 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

อ.โอ

ครูส้ม

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

วันเสาร์ 21 เม.ย.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

ภัค

อ.ศานติ

AJ. มิยอง

สมายด์

ครูมายด์

GP

ครูมายด์

เปรม

ครูนาย

เตเต้

ครูมายด์

วันอาทิตย์ 22 เม.ย.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

เพลงGP

ครูปุ๊กกี้

เรียนรำ

ครูอร

วันจันทร์ 23 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Pino VII อ.ธนะรัชต์

พรธีรา

อุมาพร

วันอังคาร 24 เม.ย.

อ.โอ GP

ครูส้ม

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

ปรรณGP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

Piano V อ.จักรี

Pino VII อ.ธนะรัชต์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Drum Set อ.พลัฐฎ์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

เปรม

ครูนาย

ปั้น

ครูโดม

นาย

ครูนาย

หมิงGP

ครูส้ม

อ.โอ GP

ครูส้ม

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

อิน GP

ครูส้ม

แม่ภัค

ครูส้ม

อุมาพร

วันพุธ 25 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

อ.โอ

Bass อ.วัชรินทร์

หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี อ.ศักดิ์ชัย

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

Music Concert I อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

Drum Set อ.สุทธิ

คุณแตง

ครูส้ม

อ.ฝ้าย

ครูส้ม

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

อุมาพร

พรธีรา

บลูมGP

ครูส้ม

อิงGP

ครูส้ม

อัยGP

ครูส้ม

วันพฤหัสบดี 26 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ไอซ์GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

E.Bass อ.วัชรินทร์

GP

GP

GP

Trombone อ.สมเจตน์

E.Bass อ.วัชรินทร์

วิชารวมวง Jazz

อ.โอ

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

Conducting

อ.ศานติ

Pino VII อ.ธนะรัชต์

การศึกษาอิสระ อ.ศักดิ์ชัย

ปั้นGP

GP

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

Aj.มิยอง

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูโดม

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

GP

ครูส้ม

หมิงGP

ครูส้ม

วันศุกร์ 27 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

คุณแตง

ครูส้ม

ณิชา

ครูอีฟ

แบมแบม

ครูส้ม

ตะวัน

ครูกร

ไบร์ท

ครูอีฟ

เวฟ

ครูกร

ขวัญข้าว

ครูส้ม

ออมสิน

ครูอีฟ

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Tuba อ.กฤตบุญ

Euphium อ.กันต์ฤทธิ์

Piano VII

อ.ธนะรัชต์

Voice อ.เกื้อกูล

อ.โอ

ครูส้ม

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มอั้ม

คีย์บอร์ด กลุ่มเพลง

อุมาพร

วันเสาร์ 28 เม.ย.

ปิดทำการ

โอ๊ต GP

ครูส้ม

อ้น GP

ครูเพลง

มามิ GP

ครูเพลง

อ้น GP

ครูมายด์

ซิน GP

ครูส้ม

โอ๊ต GP

ครูมายด์

อาณา

ครูอาร์ม

อาร์ม

ครูควีน

ใยบัว GP

ครูเพลง

ธีร์ GP

ครูส้ม

เตเต้ GP

ครูส้ม

เบสท์

ครูส้ม

โฟร์วิวล์

ครูอีฟ

ปอง

ครูส้ม

อ๋อง

ครูส้ม

ออม

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

Guitar Classic อ.รัฐศาสตร์

French Horn อ.ประเสริฐ

ภัค

อ.ศานติ

AJ. มิยอง

สมายด์

ครูมายด์

GP

ครูมายด์

เปรม

ครูนาย

เตเต้

ครูมายด์

วันอาทิตย์ 22 เม.ย.

ปิดทำการ

อัยย์ GP

ครูส้ม

ซิน GP

ครูส้ม

อัยย์ GP

ครูส้ม

ออม GP

ครูเตย

ลาติน

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

GP

ครูส้ม

เพลงGP

ครูปุ๊กกี้

วันจันทร์ 23 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

เชนGP

ครูส้ม

เซิร์ฟGP

ครูกร

เตต้าGP

ครูกร

GP

หมิงGP

ครูส้ม

GP

ซีGP

ครูกร

GP

GP

GP

GP

GP

เตต้าGP

ครูควีน

Composition

อ.จักรี

Piano III

อ.จักรี

GP

E.Bass อ.นัทธิ์

GP

GP

GP

GP

GP

Pino VII อ.ธนะรัชต์

ปูเป้

ครูโบ๊ท

วันอังคาร 24 เม.ย.

อ.โอ GP

ครูส้ม

Chorus อ.ศานติ

บลูมGP

ครูส้ม

ฟิล์มGP

ครูควีน

นิวGP

ครูอีฟ

ฟ้าใสGP

ครูมายด์

อินGP

ครูส้ม

นาวGP

ครูอีฟ

ปรรณGP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Keyboard I

อ.พัชระ

Keyboard for Voice

Piano V อ.จักรี

Pino VII อ.ธนะรัชต์

GP

GP

GP

คีย์บอร์ด กลุ่มพัชระ

อ.โอ GP

Flute อ.ศุภชัย

สมายด์

ครูมายด์

Drum Set อ.พลัฐฎ์

Violin อ.กมล

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

เปรม

ครูนาย

ปั้น

ครูโดม

นาย

ครูนาย

หมิงGP

ครูส้ม

อ.โอ GP

ครูส้ม

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

อิน GP

ครูส้ม

แม่ภัค

ครูส้ม

วันพุธ 25 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

น้องคุณ

ครูส้ม

GP

โอบ

ครูส้ม

GP

GP

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

GP

แองเจอล่า ครูตูน

ไมเคิล

ครูตุ้ย

คิว ครูโน้ต

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

E.Guitar

อ.ธนเดช

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

Piano I

อ.จักรี

E.Bass

อ.นัทธิ์

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

Percussion อ.นาดีส

Trumpet

อ.ศักดิ์ชัย

อ.โอ

Bass อ.วัชรินทร์

หลักการปฏิบัติเครื่องดนตรี อ.ศักดิ์ชัย

Piano Jazz อ.นนทวัฒน์

Music Concert I อ.ศักดิ์ชัย

AJ. มิยอง

คีย์บอร์ด กลุ่มเอิร์ท

Drum Set อ.สุทธิ

คุณแตง

ครูส้ม

อ.ฝ้าย

ครูส้ม

หลักการสอนโคดาย

อ.ภารดี

บลูมGP

ครูส้ม

อิงGP

ครูส้ม

อัยGP

ครูส้ม

วันพฤหัสบดี 26 เม.ย.

GP

Chorus อ.ศานติ

GP

GP

GP

ภีม GP

ครูส้ม

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

ไอซ์GP

GP

ขับร้องลูกทุ่ง อ.น้ำฝน

Percussion อ.นาดีส

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

Voice อ.เกื้อกูล

E.Guitar อ.ธนเดช

Flute อ.ศุภชัย

E.Bass อ.วัชรินทร์

GP

GP

GP

Trombone อ.สมเจตน์

E.Bass อ.วัชรินทร์

วิชารวมวง Jazz

อ.โอ

อ.เจี๊ยบ

ครูส้ม

Conducting

อ.ศานติ

Pino VII อ.ธนะรัชต์

การศึกษาอิสระ อ.ศักดิ์ชัย

ปั้นGP

GP

Trumpet อ.ศักดิ์ชัย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

Aj.มิยอง

Piano I

อ.จักรี

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

ปั้น GP

ครูโดม

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูนาย

นาย GP

ครูโดม

คีย์บอร์ด กลุ่มเนย

คีย์บอร์ด กลุ่มทรอย

GP

ครูส้ม

หมิงGP

ครูส้ม

วันศุกร์ 27 เม.ย.

GP