ยืนยันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน
ช่องทางการชำระเงิน *
ชื่อบัญชีผู้โอนเงิน *
เช่น นายสมชาย ใจดี
เลขบัญชีที่โอน *
ชื่อธนาคาร *
เช่น ( กสิกรไทย , กรุงไทย , ทหารไทย , ไทยพานิชย์ , ฯลฯ)
ชื่อ-นามสกุล (นักเรียน) *
ระดับชั้น *
ห้อง *
จำนวนเงิน *
เช่น ( 2500 , 6500 , 22000) ตามจำนวนที่แจ้งในใบชำระฯ
รอบการชำระ *
(เลือกภาคเรียนที่ชำระ)
หลักฐานการโอน *
คือ รูปภาพสลิปการโอน ** หลักฐานต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น!!! **
จำเป็น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
ยืนยันข้อมูล *
จำเป็น
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม