Båtplatsansökan / Venepaikkahakemus
Fyll i formulären för att ansöka om båtplats hos Gamlakarleby Segelförening r.f. i Mustakari hamn. Sänd formuläret genom att klicka på knappen "Skicka" längst nere. (OBS! Fält märkt med stjäna * är obligatoriska).

Täytä lomake hakeaksesi venepaikkaa Gamlakarleby Segelförening r.f:n satamasta Mustakarilta. Lähetä lomake napsauttamalla alinna olevaa painiketta "Skicka". (HUOM! Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia).

Sökandes för- och efternamn / Hakijan etu- ja sukunimi *
Ditt svar
Gatuadress / Katuosoite *
Ditt svar
Postnummer och postanstalt / Postinumero ja postitoimipaikka *
Ditt svar
Telefon / Puhelin *
Ditt svar
Email / Sähköposti *
Ditt svar
Båtens uppgifter / Veneen tiedot
Båtens namn / Veneen nimi
Ditt svar
Modell eller typ / Malli tai tyyppi *
Ditt svar
Registernummer / Rekisterinumero
Ditt svar
Längd / Pituus *
Ditt svar
Bredd / Leveys *
Ditt svar
Djup / Syväys
Ditt svar
Vikt / Paino
Ditt svar
Besiktad / Katsastettu *
Övrig information / Muuta tietoa
Ditt svar
Hyresvillkor
Rätt till båtplats förutsätter medlemskap i GSF och betald medlemsavgift. Årsavgiften för den beviljade båtplatsen ska betalas senast på förfallodagen. Obetalda båtplatser överförs till nya platssökande efter förfallodagen. Nyckeln till porten måste omedelbart återlämnas då man avstår från båtplatsen. Vidareöverlåtelse/uthyrning av båtplatsen är strängt förbjudet. Eftersom GSF:s hamn underhålls av medlemmarna, förpliktas hyresgäst av båtplats att delta i bevakning av hamnen och i diverse talkon.
Vuokraehdot
Oikeus venepaikkaan edellyttää GSF:n jäsenyyttä ja maksettua jäsenmaksua. Myönnetyn venepaikan vuosimaksu on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksamattomat venepaikat luovutetaan uusille paikanhakijoille eräpäivän jälkeen. Portin avain on palautettava välittömästi venepaikasta luovuttaessa. Venepaikan edelleenluovuttaminen/vuokraaminen on ehdottomasti kielletty. Koska GSF:n satamaa ylläpidetään jäsenten toimesta, velvoitetaan laituripaikan vuokranottajaa osallistumaan sataman vartiointiin sekä erilaisiin talkoisiin.
Jag har bekantat mig med hyresvillkoren och förbinder att följa dem. *
Olen tutustunut vuokraehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä.
Obligatorisk
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor