Enquête Gaer nao Naer 2019
Wat is uw leeftijd?
Hoe vaak bezoekt u onze site?
Op welk tijdstip v/d dag bezoekt u de site?
Is het dagelijks (ca 00.00 uur) vernieuwen van de site voldoende?
Waar woont u?
Hoe , bekijkt u onze website?
Zou u het aantrekkelijk vinden als wij nieuws gaan plaatsen uit omringende kernen , waar geen plaatselijke site is?
Heeft u de vorige vraag met JA beantwoord , welke kernen denkt u dan aan?
Jouw antwoord
Welke pagina's bezoekt u dagelijks op onze site?
Jouw antwoord
Bezoekt u wel eens onze pagina "Vrienden" ?
Trekt de pagina "Gemeentenieuws" ook uw aandacht?
Zijn er pagina's welke wij wel kunnen verwijderen?
Jouw antwoord
Heeft u onze site , op uw PC ingesteld als startpagina?
Maakt u gebruik van Facebook?
Zo "ja" kijkt u ook naar onze FB pagina gaernaonaer .nl
Heeft u nog opmerkingen/wensen/suggesties voor "Gaer nao Naer - Naers Noets" ? Geef deze hieronder dan aan!
Jouw antwoord
Wij gaan binnenkort aan de slag met de uitslag van deze enquête zodat we het 7de jaar naar uw tevredenheid tegenmoet kunnen zien. Hieronder kunt evt. enkele gegevens (naam-woonplaats-mail) invullen.
Jouw antwoord
Hartelijk dank voor uw tijd! "Als U ooit eens een paar euro's kunt missen als tegemoetkoming in de kosten die deze site met zich mee brengt, stort ze dan op" NL 03 RABO 0135719879 Boonen mmht ovv onkosten gaer nao naer. Mart & Mieke
Jouw antwoord
Verzenden
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Privacybeleid