Utvärderingsenkät valrörelse Halland

  EU-valet

  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga

  Allmänna valen

  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga

  Övergripande

  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga

  Info om marknadsföring, material och webbkontakter som tagits fram/genomförts:

  Den regionala foldern. Hemsida. Facebook. Riks nationella kampanjarbete på sociala medier. Grön ungdoms kampanjarbete som vi också medverkade med medel till. Våra egna valfilmer.