Utvärderingsenkät valrörelse Halland
EU-valet
1. Vad upplevde ni/du som roligast under EU-valrörelsen?
Ditt svar
2. Vilken aktivitet som ni/du medverkade i upplevde ni/du nådde flest väljare? Vad berodde det på tror ni/du?
Ditt svar
3. Vad upplever ni/du var mindre bra?
Ditt svar
4. Hade du velat bidra på något annat sätt? Hur?
Ditt svar
Allmänna valen
5. Vad saknade ni/du i valrörelsen?
Ditt svar
6. Vilket av följande evenemang tror ni/du fick störst genomslagskraft?
1. Vad upplevde ni/du som roligast under valrörelsen till riksdag - landsting?
Ditt svar
2. Vilken aktivitet som ni/du medverkade i upplevde ni/du nådde flest väljare? Vad berodde det på tror ni/du?
Ditt svar
3. Vad upplever ni/du var mindre bra?
Ditt svar
4. Hade du velat bidra på något annat sätt? Hur?
Ditt svar
5. Vad saknade ni/du i valrörelsen?
Ditt svar
6. Vilket av följande evenemang tror ni/du fick störst genomslagskraft?
Övergripande
1. Vilken nytta har ni haft av arbetet som vårt valteam gjort?
Elisabeth som ordf. och ansvarig för valrörelsen (20%), Hans som valsamordnare (40%), Emma som valarbetare (20%), Maria som webbansvarig (20%)
Ditt svar
2. Kunde deras arbete organiserats mer effektivt/annorlunda på ett bättre sätt?
Ditt svar
3. Är det något styrelsen i MP Halland bör tänka på när vi anställer personal till vårt valteam till nästa val?
Ditt svar
4. Valteamet tog fram en kommunikationsstrategi för oss att ha att luta oss mot under valrörelsen. Har ni/du sett den? Använt den? I så fall, vilket var viktigast/bäst/mest användbart i kommunikationsstrategin för er/dig?
Ditt svar
5. Övrigt ni vill kommentera kring?
Ditt svar
Info om marknadsföring, material och webbkontakter som tagits fram/genomförts:
Den regionala foldern.
Hemsida.
Facebook.
Riks nationella kampanjarbete på sociala medier.
Grön ungdoms kampanjarbete som vi också medverkade med medel till.
Våra egna valfilmer.
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Formuläret skapades på Miljöpartiet de Gröna.