PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ PTTH ( CẤP 3 ) - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
VĂN PHÒNG TUYỂN SINH TẠI QUẬN BA ĐÌNH
Địa chỉ: Phòng Tuyển Sinh, Cổng số 3 Phan Văn Trị, Số 160 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện Thoại: 02466 711 112 – 02463 289 216 ( Lưu ý liên hệ trước khi đến, tránh nộp nhầm địa chỉ )
Hotline: 09 181 27186 – Thầy Minh ( phụ trách tuyển sinh )
Website: http://helienthong.edu.vn

  PHIẾU ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  http://helienthong.edu.vn
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc