Přihlaste se k našim zájezdům a kurzům
Vyplněním tohoto formuláře se můžete přihlásit na některý ze zájezdů nebo kurzů, které jsou organizovány našim sdružením.
Vyberte zájezd/kurz *
Jméno a příjmení nebo firma a jméno kontaktní osoby *
Vaše odpověď
IČO
Vaše odpověď
DIČ
Vaše odpověď
Ulice, číslo *
Vaše odpověď
Město *
Vaše odpověď
PSČ *
Vaše odpověď
Telefon *
Vaše odpověď
E-mail *
Vaše odpověď
Datum narození *
Vaše odpověď
Další osoby, které přihlašuji
vyplňte jméno, adresu, telefon, email a datum narození
Vaše odpověď
Mám zájem o cestovní připojištění
Cestovní připojištění je včetně storna. V případě zájmu je třeba vyplnit datum narození a adresu, u ostatních připojišťovaných data narození.
Poznámka
Vaše odpověď
Platí pro zájezdy:
Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Obsah není vytvořen ani schválen Googlem. Nahlásit zneužití - Smluvní podmínky služby - Další smluvní podmínky