Đề 1: Thi thử kinh tế vi mô
Đây là bộ thi thử môn Kinh tế vi mô 1 - theo giáo trình Mankiw
Địa chỉ email *
Câu 1. Giả sử sự tăng giá của bánh mì thịt thương hiệu A từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/ổ làm giảm lượng cầu từ 1000 ổ đến 500 ổ. Từ số liệu trên, nếu sử dụng phương pháp điểm giữa (co giãn khoảng) để tính toán độ co giãn thì có thể kết luận cầu về bánh mì A co giãn đơn vị theo giá.
2 điểm
Câu 2. Rào cản phổ biến nhất để nhập vào thị trường độc quyền là rào cản do nhà độc quyền sở hữu một nguồn lực then chốt cần thiết cho sản xuất sản phẩm.
2 điểm
Câu 3. Nếu giá của một hàng hóa tăng vượt tổng chi phí sản xuất trung bình tối thiểu, lợi nhuận kinh tế dương sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Và điều này sẽ kéo giá trở lại xuống mức tiệm cận đến tổng chi phí trung bình tối thiểu.
2 điểm
Câu 4. Mức giá sẵn lòng trả có thể được đo lường bằng giá trị mà người bán định giá cho hàng hóa
2 điểm
Câu 5. Nếu hệ số co giãn chéo của cầu giữa hai hàng hóa là một con số âm, thì hai hàng hóa đó được gọi là hai hàng hóa bổ sung.
2 điểm
Câu 6. Tại điểm tối ưu của người tiêu dùng, tỷ lệ thay thế cận biên của táo cho nho bằng với tỷ lệ của giá nho với giá của táo. A. Đúng B. Sai
2 điểm
Câu 7. Sản lượng (năng suất) biên là sự gia tăng sản lượng đầu ra có được khi tăng thêm một đơn vị chi phí
2 điểm
Câu 8. Chính sách giá trần có hiệu lực gây ra một sự dư thừa hàng hóa trên thị trường
2 điểm
Câu 9. Khi chi phí biên thấp hơn tổng chi phí trung bình, tổng chi phí trung bình đang giảm.
2 điểm
Câu 10. Doanh nghiệp nhất thiết phải đóng cửa khi giá thấp hơn chi phí trung bình (AC)
2 điểm
Câu 11. Tổng chi phí trung bình bằng tổng chi phí chia cho chi phí cận biên.
2 điểm
Câu 12. Gánh nặng thuế đối với người sản xuất và người tiêu dùng phụ thuộc vào hệ số co giãn của cung và cầu, không phụ thuộc vào đối tượng chịu thuế trực tiếp.
2 điểm
Câu 13. Hàng hóa có hệ số co giãn của cầu theo thu nhập nhỏ hơn 0 là hàng hóa thiết yếu
2 điểm
Câu 14. Để tối đa lợi nhuận, nhà độc quyền chọn số lượng hàng hóa mà tại đó doanh thu biên bằng chi phí biên và sau đó sử dụng đường cầu để xác định giá bán lượng hàng hóa đó cho người tiêu dùng.
2 điểm
Câu 15. Tổng thặng dư đạt tối đa tại điểm cân bằng trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo.
2 điểm
Câu 16. Trong đồ thị, thặng dư sản xuất là phần diện tích khu vực trên đường cung và dưới giá.
2 điểm
Câu 17. Một nhà độc quyền tự nhiên là nhà sản xuất có quyền sở hữu một loại tài nguyên thiên nhiên mà các nhà sản xuất khác không có.
2 điểm
Câu 18. Thặng dư người sản xuất là phần chênh lệch giữa giá hàng hóa được bán trên thị trường và chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó
2 điểm
Câu 19. Khẳng định nào sau đây về một mức giá trần ràng buộc là đúng?
2 điểm
Câu 20. Một công nghệ tưới tiết kiệm mới làm tăng năng suất về nho, điều gì xảy ra đối với thị trường nho
2 điểm
Câu 21. Một hãng sản xuất 100 đơn vị hàng hóa với tổng chi phí là $500. Nếu hãng tăng sản xuất lên 101 đvhh, tổng chi phí tăng lên thành $506. Điều này có nghĩa gì
2 điểm
Câu 22. Luật cầu chỉ ra rằng sự gia tăng giá của một hàng hóa
2 điểm
Câu 23. Nếu doanh thu biên lớn hơn chi phí biên, để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ
2 điểm
Câu 24. Giả sử rằng giá của một chiếc xe đạp mới là 1.500.000 đồng. Mức sẵn lòng trả của Tâm cho một chiếc xe đạp mới là 1.800.000 đồng. Chi phí sản xuất cho một chiếc xe đạp mới là 1.000.000 đồng. Tổng giá trị thặng dư nếu Tâm mua một chiếc xe đạp mới là bao nhiêu?
2 điểm
Câu 25. Nếu độ co giãn chéo giữa hai hàng hóa được xác định là con số âm, thì hai hàng hóa đó được gọi là những mặt hàng
2 điểm
Câu 26. Tổng thặng dư được xác định bằng diện tích của khu vực
2 điểm
Câu 27. Nếu người tiêu dùng nghĩ rằng có rất ít sản phẩm thay thế cho một hàng hóa nào đó, thì hàng hóa đó có tính chất co giãn là
2 điểm
Câu 28. Bên nào trong thị trường có nhiều khả năng vận động chính phủ đặt ra một giá sàn cho một hàng hóa/dịch vụ?
2 điểm
Câu 29. Nếu chi phí cận biên bằng với tổng chi phí trung bình,
2 điểm
Câu 30. Kinh tế học vi mô nghiên cứu
2 điểm
Câu 31. Nhìn một cách tổng thể, một đường cầu thẳng đứng thể hiện
2 điểm
Câu 32. Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo hòa vốn khi
2 điểm
Câu 33. Về lâu dài, nếu một nhà máy rất nhỏ đang mở rộng quy mô hoạt động, có khả năng là nhà máy này trước tiên sẽ trải qua giai đoạn
2 điểm
Câu 34. Cung ít co giãn khi
2 điểm
Câu 35. Nếu sự gia tăng thu nhập của người tiêu dùng làm giảm cầu của hàng hóa X thì có thể nhận định hàng hóa X là mặt hàng
2 điểm
Câu 36. Doanh nghiệp trong thị trường độc quyền định giá như thế nào để đạt lợi nhuận tối đa?
2 điểm
Câu 37. Giả sử rằng ở địa phương A, có 30.000 người đăng ký dịch vụ truyền hình cáp FPT ở mức giá 300.000 đồng/tháng,. Nếu FPT tăng giá lên 400.000 đồng/tháng mỗi tháng, số lượng thuê bao sẽ giảm xuống 20.000. Tại mức giá nào sau đây, doanh thu đạt cao nhất
2 điểm
Câu 38. Giả sử có trường hợp cung giảm (đường cung chuyển sang bên trái) và cầu không đổi làm tăng tổng doanh thu trong thị trường. Trong trường hợp này, có thể kết luận
2 điểm
Câu 39. Sự thay đổi trong tiêu dùng gây ra do sự thay đổi giá làm di chuyển điểm phối hợp tối ưu của người tiêu dùng đến một điểm khác trên cùng một đường bàng quan nhất định được gọi là
2 điểm
Câu 40. Độ co giãn của cầu theo giá của một hàng hóa được xác định bằng
2 điểm
Câu 41. Phát biểu nào sao đâu không đúng đối với doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn
2 điểm
Câu 42. Giả sử bạn nhặt được 20 đôla. Nếu bạn chọn sử dụng 20 đôla để đi xem một trận đấu bóng đá, chi phí cơ hội của bạn cho việc đi xem bóng đá là
2 điểm
Câu 43. Chính phủ can thiệp vào nền kinh tế thị trường để
2 điểm
Câu 44. Tính chất không hiệu quả của độc quyền là do
2 điểm
Câu 45. Trong ngắn hạn, đường cung của các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là
2 điểm
Câu 46. Hàm cầu và cung của sản phẩm X có dạng (D) Q=-2P+160 và (S) Q=4P-20. Thặng dư sản xuất tại điểm cân bằng là
2 điểm
Câu 47. Tại mức giá P1 = 10, thì lượng cung Q1 = 40 đơn vị hàng hóa. Khi giá tăng P2 = 12, thì lượng cung tăng lên Q2 = 50 đơn vị hàng hóa. Hãy viết phương trình đường cung
2 điểm
Câu 48. Với hàm cầu được cho P=-1/5*Q+30, hệ số co giãn của cầu theo giá tại mức giá P=10 là
2 điểm
Câu 49. Hàm tổng phí của một doanh nghiệp có dạng TC=Q^2+40Q+5000. Kết quả nào sai tại mức sản lượng Q = 20
2 điểm
Câu 50. Giả sử, một người tiêu dùng có thu nhập I = 1.000đ dùng để mua hai sản phẩm X và Y vời PX = 400 đ/sp, PY = 200 đ/sp. Phương trình đường ngân sách theo số liệu trên là
2 điểm
Gửi
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.