Chương 13: Chi phí sản xuất
Bạn hãy làm đủ 50 câu, sau đó nhấp "Gửi", rồi xem kết quả. Chúc bạn có kết quả tốt!
Địa chỉ email *
Câu 1: Tổng doanh thu của doanh nghiệp sản xuất bằng với số lượng hàng hóa nhân với giá bán của hàng hóa đó. *
2 điểm
Câu 2: Tiền lương trả cho người lao động là một ví dụ về chi phí ẩn trong sản xuất. *
2 điểm
Câu 3: Nếu tổng doanh thu là 100 triệu đồng, chi phí hiện là 50 triệu đồng, và chi phí ẩn là 30 triệu đồng, thì lợi nhuận kế toán bằng 50 triệu đồng. *
2 điểm
Câu 4: Nếu có những chi phí ẩn trong sản xuất thì lợi nhuận kế toán cao hơn lợi nhuận kinh tế. *
2 điểm
Câu 5: Khi đường mô tả hàm sản xuất có xu hướng dần phẳng hơn, sản phẩm biên tăng dần. *
2 điểm
Câu 6: Nếu một công ty tiếp tục sử dụng nhiều lao động trong khi quy mô nhà xưởng không đổi, công ty đó sẽ đối mặt tình trạng năng suất biên giảm dần *
2 điểm
Câu 7: Nếu doanh nghiệp đang chịu tác động của quy luật năng suất biên giảm dần, thì đường tổng chi phí của doanh nghiệp sẽ có xu hướng nằm ngang khi sản lượng tăng. *
2 điểm
Câu 8: Chi phí cố định cộng với chi phí biến đổi bằng với tổng chi phí. *
2 điểm
Câu 9: Tổng chi phí trung bình bằng tổng chi phí chia cho chi phí cận biên. *
2 điểm
Câu 10: Khi chi phí biên thấp hơn tổng chi phí trung bình, tổng chi phí trung bình đang giảm. *
2 điểm
Câu 11: Khi sản lượng tăng, nếu ban đầu năng suất biên tăng dần và sau đó năng suất biên giảm dần, các đường cong chi phí cận biên tương ứng sẽ là hình chữ U. *
2 điểm
Câu 12: Đường tổng chi phí trung bình cắt đường chi phí biên ở điểm cực tiểu của đường chi phí biên. *
2 điểm
Câu 13: Đường tổng chi phí trung bình trong dài hạn là phẳng hơn so với đường tổng chi phí trung bình trong ngắn hạn. *
2 điểm
Câu 14: Quy mô hiệu quả cho một doanh nghiệp là số lượng sản phẩm mà có chi phí biên thấp nhất. *
2 điểm
Câu 15: Về lâu dài, khi một công ty mở rộng cơ sở sản xuất của nó, nó thường lần lượt trải qua tình trạng phi kinh tế theo quy mô, sau đó không đổi theo quy mô, và cuối cùng kinh tế theo quy mô. *
2 điểm
Câu 16: Lợi nhuận kinh tế thường lớn hơn lợi nhuận kế toán *
2 điểm
Câu 17: Tổng chi phí dùng để xác định lợi nhuận kinh tế bao gồm chi phí ẩn còn lợi nhuận kế toán thì không *
2 điểm
Câu 18: Lợi nhuận được tính bằng tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí *
2 điểm
Câu 19: Mối quan hệ giữa số lượng đầu vào và sản lượng đầu ra được gọi là hàm sản xuất *
2 điểm
Câu 20: Sản lượng biên là sự gia tăng sản lượng đầu ra có được khi tăng thêm một đơn vị chi phí *
2 điểm
Câu 21: Lợi nhuận kế toán được tính bằng tổng doanh thu trừ đi *
2 điểm
Câu 22: Lợi nhuận kinh tế được tính bằng tổng doanh thu trừ đi *
2 điểm
Câu 23: Nếu có những chi phí ẩn của sản xuất, *
2 điểm
Câu 24: Nam sở hữu một xưởng đồ gốm nhỏ. Anh ấy có thể làm 2.000 bình gốm mỗi năm và bán chúng với giá 100.000 đồng/bình. Chi phí ước tính cho việc sản xuất 2000 bình gốm gồm: 50 triệu nguyên liệu và 70 triệu nhân công. Nếu không làm gốm Nam có thể đi làm với mức lương 60 triệu/năm. Giả sử chỉ có các chi phí trên, lợi nhuận kế toán tại xưởng đồ gốm của Nam là *
2 điểm
Câu 25: Nam sở hữu một xưởng đồ gốm nhỏ. Anh ấy có thể làm 2.000 bình gốm mỗi năm và bán chúng với giá 100.000 đồng/bình. Chi phí ước tính cho việc sản xuất 2000 bình gốm gồm: 50 triệu nguyên liệu và 70 triệu nhân công. Nếu không làm gốm Nam có thể đi làm với mức lương 60 triệu/năm. Giả sử chỉ có các chi phí trên, lợi nhuận kế toán tại xưởng đồ gốm của Nam là *
2 điểm
Câu 26: Nếu đường biểu thị hàm sản xuất theo quy luật năng suất biên giảm dần, độ dốc của nó *
2 điểm
Câu 27: Nếu một hàm sản xuất theo quy luật năng suất biên giảm dần, độ dốc của đường tổng chi phí tương ứng *
2 điểm
Câu 28: Nếu số lao động tăng từ 1, 2, 3 và sản lượng tăng tương ứng từ 20, 35, 45 thì sự thay đổi trên phản ánh *
2 điểm
Câu 29: Khoản nào sau đây là chi phí biến đổi trong ngắn hạn? *
2 điểm
Câu 30: Nếu tổng chi phí cố định là 200 triệu đồng và chi phí biến đổi là 2 triệu đồng/sản phẩm, thì tại mức sản lượng 1000, định phí trung bình là *
2 điểm
Câu 31: Nếu tổng chi phí cố định là 200 triệu đồng và chi phí biến đổi trung bình 2 triệu đồng/sản phẩm, thì tại mức sản lượng 1000, tổng chi phí trung bình là *
2 điểm
Câu 32: Tại mức sản lượng 1000 sản phẩm, định phí trung bình là 200.000 đồng/sản phẩm. Vậy tại mức sản lượng 800, định phí trung bình là *
2 điểm
Câu 33: Tại mức sản lượng 1000 sản phẩm, tổng chi phí trung bình là 2.000.000 đồng/sản phẩm, trong đó biến phí trung bình là 1.500.000 đồng. Vậy tại mức sản lượng 5000, định phí trung bình là *
2 điểm
Câu 34: Khi chi phí biên nhỏ hơn tổng chi phí trung bình, *
2 điểm
Câu 35: Nếu đường chi phí biên nằm trên đường tổng chi phí trung bình, thì *
2 điểm
Câu 36: Nếu chi phí cận biên bằng với tổng chi phí trung bình, *
2 điểm
Câu 37: Trong ngắn hạn, khoản chi phí nào càng giảm khi sản lượng càng tăng? *
2 điểm
Câu 38: Về lâu dài, nếu một nhà máy rất nhỏ đang mở rộng quy mô hoạt động, có khả năng là nhà máy này trước tiên sẽ trải qua giai đoạn *
2 điểm
Câu 39: Quy mô sản xuất hiệu quả là mức sản lượng mà tại đó có *
2 điểm
Câu 40: Khẳng định nào sau đây là đúng? *
2 điểm
Câu 41: John mở một quầy bán bánh mì kẹp xúc xích trong 2 tiếng. Anh ấy chi $20 cho các nguyên liệu và bán được $80. Trong 2 tiếng đó, anh ấy có thể dọn dẹp nhà cho nhà Jen và được trả $40. Như vậy, John có lợi nhuận kế toán là______và lợi nhuận kinh tế là______. *
2 điểm
Câu 42: Một hãng sản xuất 100 đơn vị hàng hóa với tổng chi phí là $500. Nếu hãng tăng sản xuất lên 101 đvhh, tổng chi phí tăng lên thành $506. Điều này có nghĩa gì *
2 điểm
Câu 43: Một hãng đang sản xuất 20 đơn vị với chi phí bình quân là $25. Nếu chi phí làm ra sản phẩm thứ 21 là $15 thì điều gì chắc chắn xảy ra *
2 điểm
Câu 44: Khi bạn từ bỏ một vài hành động nào đó thì chi phí đó gọi là *
2 điểm
Câu 45: Chi phí_______không phụ thuộc vào sản lượng hàng hóa được sản xuất ra thêm *
2 điểm
Câu 46: Chi phí để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm được gọi là *
2 điểm
Câu 47: Quy luật năng suất biên giảm dần là cách giải thích tốt nhất cho hình dạng của đường *
2 điểm
Câu 48: Khoản nào sau đây được xem là chi phí kinh tế nhưng không phải là chi phí kế toán *
2 điểm
Câu 49: Mức sản lượng được gọi là quy mô hiệu quả là mức sản lượng mà tai đó *
2 điểm
Câu 50: Khi tổng chi phí bình quân của doanh nghiệp trong dài hạn giảm dần khi sản lượng đầu ra tăng, chúng ta gọi đó là *
2 điểm
Gửi
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.