Đề 2: Đề thi kinh tế vi mô - theo giáo trình Mankiw
Địa chỉ email *
Câu 1. Các đường bàng quan lõm là vì người tiêu dùng thường sẵn sàng từ bỏ những hàng hóa đã tiêu dùng nhiều và ít sẵn sàng từ bỏ những hàng hóa mà họ đang tiêu dùng ít.
2 điểm
Câu 2. Phân biệt giá có thể tăng phúc lợi kinh tế do sản lượng được bán cao hơn mức sản lượng mà nhà độc quyền xác định dựa trên một mức giá cố định.
2 điểm
Câu 3. Giả sử sự tăng giá của bánh mì thịt thương hiệu A từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/ổ làm giảm lượng cầu từ 1000 ổ đến 500 ổ. Từ số liệu trên, nếu sử dụng phương pháp điểm giữa (co giãn khoảng) để tính toán độ co giãn thì có thể kết luận cầu về bánh mì A co giãn đơn vị theo giá.
2 điểm
Câu 4. Đường giới hạn ngân sách thể hiện tập hợp các phối hợp khác nhau giữa hai hàng hóa mà có cùng một mức độ hài lòng đối với người tiêu dùng.
2 điểm
Câu 5. Đường cung thị trường là tổng chiều ngang của đường cung cá nhân/doanh nghiệp riêng lẻ
2 điểm
Câu 6. Đường tổng chi phí trung bình cắt đường chi phí biên ở điểm cực tiểu của đường chi phí biên.
2 điểm
Câu 7. Nếu hai hàng hóa bổ sung hoàn hảo hoàn hảo cho nhau, các đường bàng quan có liên quan với hai mặt hàng này sẽ gặp nhau tại các điểm tối ưu.
2 điểm
Câu 8. Khi có một phát minh mới làm cải tiến công nghệ sẽ làm dịch chuyển đường cung sang trái
2 điểm
Câu 9. Trong đồ thị, thặng dư sản xuất là phần diện tích khu vực trên đường cung và dưới giá.
2 điểm
Câu 10. Doanh nghiệp tạm thời đóng cửa không phải chịu những chi phí cố định nữa
2 điểm
Câu 11. Thặng dư người sản xuất là phần chênh lệch giữa giá hàng hóa được bán trên thị trường và chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó
2 điểm
Câu 12. Đường giới hạn ngân sách thể hiện những gói tiêu dùng mà một người tiêu dùng có thể đáp ứng
2 điểm
Câu 13. Tỷ lệ giữa phần trăm thay đổi của lượng cầu và thu nhập được gọi là hệ số co giãn của cầu theo giá
2 điểm
Câu 14. Hàng hóa thứ cấp là hàng hóa mà khi các yếu tố khác không đổi, thu nhập tăng thì lượng cầu giảm
2 điểm
Câu 15. Hiệu ứng thu nhập là sự thay đổi của tiêu dùng gây ra do việc chuyển đến điểm có tỷ lệ thay thế biên khác trên cùng một đường bàng quan.
2 điểm
Câu 16. Đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì mức độ ưa thích càng cao
2 điểm
Câu 17. Lợi nhuận kinh tế thường lớn hơn lợi nhuận kế toán
2 điểm
Câu 18. Thặng dư tiêu dùng được tính bằng giá trị mức sẵn lòng trả của người mua trừ chi phí sản xuất của người bán
2 điểm
Câu 19. Nếu thu nhập tăng làm người tiêu dùng tăng lượng cầu một hàng hóa thì có thể xác định hàng hóa đó là
2 điểm
Câu 20. Một sự gia tăng về ______ sẽ làm thay đổi _____ và gây ra một sự dịch chuyển đường cầu
2 điểm
Câu 21. Khi tổng chi phí bình quân của doanh nghiệp trong dài hạn giảm dần khi sản lượng đầu ra tăng, chúng ta gọi đó là
2 điểm
Câu 22. Tổn thất vô ích do độc quyền gây ra bởi vì
2 điểm
Câu 23. Jen chỉ mua sữa và ngũ cốc. Sữa là hàng hóa thông thường còn ngũ cốc là hàng hóa thứ cấp. Khi thu nhập của Jen tăng lên thì Jen sẽ mua
2 điểm
Câu 24. Luật cung chỉ ra rằng sự gia tăng giá của một hàng hóa
2 điểm
Câu 25. Thu nhập của Jen được tiêu dùng cho cà phê và bánh ngọt (cả 2 đều là hàng hóa thông thường). Một cơn bão ở Brazil làm tăng giá cá phê ở Hoa Kỳ, điều gì xảy ra đối với tiêu dùng của Jen.
2 điểm
Câu 26. Để mức giá trần ràng buộc trên thị trường, chính phủ phải đặt ra mức giá
2 điểm
Câu 27. Nếu chính phủ đặt ra mức giá sàn có hiệu lực, thì sẽ gây ra
2 điểm
Câu 28. Năng suất lao động tăng lên chủ yếu nhờ vào
2 điểm
Câu 29. Tại mức sản lượng 1000 sản phẩm, tổng chi phí trung bình là 2.000.000 đồng/sản phẩm, trong đó biến phí trung bình là 1.500.000 đồng. Vậy tại mức sản lượng 5000, định phí trung bình là
2 điểm
Câu 30. Trong ngắn hạn, khoản chi phí nào càng giảm khi sản lượng càng tăng?
2 điểm
Câu 31. Thomson là một nhà độc quyền trong việc xuất bản các sách giáo khoa bởi vì
2 điểm
Câu 32. Nếu tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp cạnh tranh sản xuất ở mức sản lượng có chi phí biên nằm giữa chi phí biến đổi bình quân và tổng chi phí bình quân, nó sẽ
2 điểm
Câu 33. Nếu một hàm sản xuất theo quy luật năng suất biên giảm dần, độ dốc của đường tổng chi phí tương ứng
2 điểm
Câu 34. Trên thị trường, với mức giá sàn có hiệu lực, một sự gia tăng về giá sàn sẽ làm _____lượng cung, ______lượng cầu, và tăng_____________.
2 điểm
Câu 35. Độ co giãn của cầu theo giá của một hàng hóa được xác định bằng
2 điểm
Câu 36. Khi một nhà độc quyền sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm, doanh thu biên được tạo ra bởi sản phẩm đó phải
2 điểm
Câu 37. Doanh nghiệp sẽ đóng cửa trong ngắn hạn nếu
2 điểm
Câu 38. Giả sử giá cân bằng cho phòng trọ là 1.500.000 đồng/tháng và chính phủ áp đặt kiểm soát tiền thuê 1.200.000 đồng/tháng. Điều nào sau đây là không thể xảy ra như là kết quả của sự kiểm soát tiền thuê?
2 điểm
Câu 39. Đánh đổi là trạng thái luôn cần xem xét bởi vì mong muốn là không giới hạn và nguồn lực thì
2 điểm
Câu 40. Lợi nhuận kế toán được tính bằng tổng doanh thu trừ đi
2 điểm
Câu 41. Bột mì được xem là nguyên liệu làm bánh ngọt. Một cơn bão làm thiệt hại vụ lúa mì. Điều gì sẽ xảy ra đối với thị trường lúa mì và thị trường bánh ngọt
2 điểm
Câu 42. Nếu tiêu dùng khi còn trẻ và khi già đều hàng hóa bình thường, sự gia tăng lãi suất
2 điểm
Câu 43. Doanh nghiệp độc quyền và doanh nghiệp cạnh tranh khác nhau ở
2 điểm
Câu 44. Phát biểu nào sao đây không đúng về doanh thu của nhà độc quyền?
2 điểm
Câu 45. Doanh nghiệp sẽ rời khỏi thị trường nếu như
2 điểm
Câu 46. Nếu đường cung đi qua hai điểm: A(P=16, Q=50) và B(P=18, Q=60), phương trình đường cung là
2 điểm
Câu 47. Một người tiêu thu có thu nhập I = 420 đồng chi tiêu hết cho 2 sản phẩm X và Y với PX = 10 đ/sp, PY = 40 đ/sp. Hàm tổng hữu dụng thể hiện qua hàm số: TU = (X - 2)Y. Vậy tổng số hữu dụng tối đa đạt được là
2 điểm
Câu 48. Với hàm cầu được cho P=-1/5*Q+30, hệ số co giãn của cầu theo giá tại mức giá P=10 là
2 điểm
Câu 49. Hàm cầu và cung của sản phẩm X có dạng QD=-2P+160 và QS=4P-20. Thặng dư sản xuất tại điểm cân bằng là
2 điểm
Câu 50. Khi thu nhập bình quân 2,5 triệu/tháng, lượng cầu về sản phẩm A là 300 (nghìn sp). Và khi thu nhập bình quân 3,2 triệu/tháng, lượng cầu về sản phẩm A là 420 (nghìn sp). Trong trường hợp này, hệ số co giãn cầu theo thu nhập là:
2 điểm
Gửi
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.