Евалуациони упитник
Установа *
Ваш одговор
Ваше радно место у установи *
Године радног стажа у ОВ установама *
Последњи завршени ниво образовања *
Колико су испуњена ваша очекивања, која сте имали пре обуке, након похађањa ове обуке? *
Ваш одговор
Оцените примењивост представљених алата на обуци у настави од 1 до 5? *
Оцените теоријско представљање алата на обуци од 1 до 5? *
Оцените практичне вежбе алата на обуци од 1 до 5? *
Начин излагања реализатора обуке је јасан и разумљив *
Реализатори обуке дају повратне информације на питања учесника *
Општа оцена реализатора обуке *
Наведите име и презиме првог реализатора, вашу оцену од 1 до 5 и коментар.
Ваш одговор
Општа оцена реализатора обуке *
Наведите име и презиме другог реализатора, вашу оцену од 1 до 5 и коментар.
Ваш одговор
Услови за рад (простор, техничка подршка) су омогућили успешну реализацију обуке *
Остали ваши предлози! *
Ваш одговор
Проследи
Никада немојте да шаљете лозинке преко Google упитника.
Овај упитник је направљен унутар Завод за образовање. Пријава злоупотребе - Услови коришћења услуге - Додатни услови