Vragenlijst BD competenties JOMO
Interne organisatie
01. Ik weet wat in de fashionmarkt wordt gevraagd en geboden
02. Ik ben actief op zoek om de prestaties van mijn klanten te verbeteren
03. Ik kom met voorstellen om de collectie bij mijn klanten te versterken
04. Ik sta pal achter mijn organisatie en mijn team naar de klant toe
05. Ik houd mij aan de interne procedures en afspraken van mijn organisatie
06. Ik stuur op het klantrendement (winstgevendheid) van mijn klanten
07. Ik zeg alleen zaken toe die mijn eigen organisatie kan waarmaken
08. Ik spreek mijn team aan op het niet nakomen van afspraken
Planning & organisatie
09. Ik heb korte- en lange termijn klantdoelen
10. Ik maak plannen om commerciële doelen te bereiken
11. Ik stel prioriteiten om commerciële doelen te bereiken
12. Ik zorg dat ik voldoende tijd heb om commerciële doelen te bereiken
13. Ik vergroot wekelijks mijn eigen (vak)kennis
14. Ik evalueer regelmatig mijn resultaten
15. Ik bespreek regelmatig mijn plannen met styling
16. Ik evalueer regelmatig de collectie(s) met styling
Business development
17. Ik weet wat concurrenten aanbieden en de markt vraagt
18. Ik reik klanten en prospects nieuwe ideeën aan die hun denken verandert
19. Ik bespreek met mijn collega's regelmatig businessmogelijkheden
20. Ik bespreek met mijn collega's regelmatig mijn resulaten
21. Ik besteed maandelijks voldoende tijd aan business development
22. Ik ben in staat om sleutelfiguren bij prospects te benaderen
23. Ik kan op verschillende niveaus met prospects meedenken
24. Ik kan klanten en prospects enthousiasmeren voor mijn collectie(s)
25. Ik ben instaat een overtuigend beeld te geven van de verkoopkansen van mijn aanbod
26. Ik besteed veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met mijn klanten
27. Ik onderzoek de consumentengroepen die mijn klanten bedienen
28. Ik zoek naar mogelijkheden voor toegevoegde waarde voor mijn klanten
Commerciële gespreksvoering
29. Ik heb snel een 'klik' met mijn gesprekspartner
30. Ik zorg dat het gesprek en de presentatie een logische opbouw hebben
31. Ik schets altijd de toegevoegde waarde die JOMO kan bieden
32. Ik vertrek vanuit het referentiekader van mijn gesprekspartner
33. Ik inventariseer de behoefte voordat ik de collectie presenteer
34. Ik houd de reactie van mijn gesprekspartner in het oog tijdens het presenteren van de collectie
35. Ik signaleer twijfels of vragen tijdens de presentatie van de collectie en ga hier op in
36. Ik stel vragen als toets of mijn gesprekspartner de collectie interessant vindt
37. Ik inventariseer hoe beslissingen bij mijn gesprekspartner genomen worden
38. Ik vraag naar de verkoopmogelijkheden van mijn collectie bij mijn klant
39. Ik geef mijn gesprekspartner de ruimte om een standpunt naar voren te brengen
40. Ik bied ruimte voor tegenargumenten en kritische vragen
41. Ik vraag door wanneer zaken niet duidelijk zijn
42. Ik vind aanknopingspunten in de argumenten van mijn gesprekspartner
43. Ik laat merken naar mijn gesprekspartner te luisteren
44. Ik ga in op de belangrijkste zorg c.q. behoefte van mijn gesprekspartner
45. Ik ben in staat de (latente) behoefte van mijn gesprekspartner zélf in te laten zien
46. Ik ben in staat dat de toegevoegde waarde van JOMO door de klant onderkend wordt
47. Ik overtuig mijn klant met een fantastische collectie, maar ook met de toegevoegde waarde van JOMO
48. Ik weet prijs en waarde van mijn collectie in balans te brengen
49. Ik weet weerstand te benoemen en bespreekbaar te maken
50. Ik vraag commitment vooraf aan het te maken voorstel
Uw e-mailadres
Vul hier uw (JOMO) e-mailadres in.
Jouw antwoord
Copyright © 2015 JOMO/Sellingnet. Alle rechten voorbehouden.
Verzenden
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.