Inschrijvingsformulier 7de MOERHOFLOOP vrijdag 14 aug. 2020
Wie op deze manier inschrijft, helpt de file bij onze medewerkers verkorten.
De voorinschrijving is 6 euro per deelnemer.
Clubleden van JCM kunnen GRATIS deelnemen (maar schrijven toch hier online in).

Gelieve het inschrijvingsbedrag voor 10/08/2020 over te schrijven op ons Axa- rekeningnummer BE43 7512 0690 6801 met vermelding: "MHL + naam + voornaam".
Naam *
Jouw antwoord
Voornaam *
Jouw antwoord
Geslacht M(an) of F(emale) *
Verplicht
Geboortedatum *
dd/mm/jjjj (bijv. 05/08/1985)
Jouw antwoord
Ben je in een club? Zo ja: welke club? *
Noteer "nee" of vul je club in a.u.b.
Jouw antwoord
E-mailadres *
Jouw antwoord
Welke afstand ga je tijdens de Moerhofloop rennen? *
Kies hieronder één afstand.
Verplicht
Ben jij van Moerbeke? *
Verzenden
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.