דיווח תקלות בבית הספר לועדת תקשוב
שם מדווח התקלה *
Email *
במה התקלה? *
תיאור התקלה *
שליחה
אין לשלוח סיסמאות באמצעות Google Forms.
הטופס הזה נוצר בתוך גבעול - בית החינוך הדמוקרטי-קהילתי.