שיתוף בפעילות באפליקציות פתוחות

כאן אתם מוזמנים לשתף אותנו במשחקונים או פעילויות אשר בניתם באפליקציות פתוחות כמו: tinytap, Little genius , bitsboard ועוד...
https://sites.google.com/a/tikshuv4sn.org.il/tablet/6/6
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה