Mentorointikysely
Mentoroinnissa on tavoitteena jakaa kokeneen ja vanhemman mentorin kokemusperäistä tietoa ja
viisautta nuoremmalle, kokemattomammalle ja kehittymishaluiselle aktorille. Tavoitteena on edistää
mentoroitavan työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua.

Tällä lomakkeella tiedustelemme jäsentemme halukkuutta osallistua Young Professionals -toimintaan joko mentorina tai aktorina (mentoroitava). Toivomme kaikkien asiasta kiinnostuneiden vastaavan tähän kyselyyn, jotta voimme saattaa yhteen parhaiten toisilleen sopivat mentorit ja aktorit.

Seuraava
Älä koskaan lähetä salasanaa Google Formsin kautta.
Tämä lomake luotiin verkkotunnuksessa ASIS Finland ry..