Danh sách giáo viên THCS tổ chức dạy kèm
Danh sách giáo viên THCS tổ chức dạy kèm, tính từ ngày 01/01/2017
Thông tin về giáo viên
Thông tin về giáo viên được UBND phường/xã và Hiệu trưởng đồng ý cho dạy kèm
Họ và tên giáo viên *
Câu trả lời của bạn
Trường THCS *
Câu trả lời của bạn
Chuyên môn *
Câu trả lời của bạn
Môn dạy tại trường *
Ghi rõ đang dạy môn gì, lớp mấy. VD: Toán 9, Vật lý 8, ...
Câu trả lời của bạn
Điện thoại *
Câu trả lời của bạn
Địa chỉ nhà riêng *
Câu trả lời của bạn
Tiếp
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Điều khoản Bổ sung