DS giáo viên Tham dự TH Ra đề KT (lần 2)
DS những giáo viên chưa tham gia hoặc tham gia chưa đủ các buổi tập huấn huấn kĩ thuật xây dựng đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan vào các buổi chiều 24, 25/3/2017.
Họ và tên giáo viên: *
Câu trả lời của bạn
Môn dạy: *
Câu trả lời của bạn
Trường THCS: *
Câu trả lời của bạn
Lý do *
Ghi rõ Lý do tại sao chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Điều khoản Bổ sung