THÔNG TIN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Biểu mẫu lấy số liệu cho báo cáo kết quả bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Công văn 155/SNV-CCVC ngày 27/3/2017 của Sở Nội Vụ. Số liệu tính đến thời điểm 31/3/2017.
Đơn vị: *
VD: Trường THCS Trần Phú, Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, Trường MN Hoa Sen
Câu trả lời của bạn
Số biên chế được giao của đơn vị
Câu trả lời của bạn
Số CCVC hiện có của đơn vị
(Không tính các hợp đồng lao động)
Câu trả lời của bạn
Tiếp
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Điều khoản Bổ sung