Thông tin CBQL, quy hoạch CBQL 2017-2018
Chỉ nhập thông tin CBQL và các đồng chí trong danh sách quy hoạch CBQL giai đoạn 2018-2020 và 2020-2025, mỗi đ/c chỉ cần nhập 1 lần (nếu có tên ở cả 2 giai đoạn quy hoạch) của nhà trường. Cần hoàn thành trước 17h00 ngày 01/02/2018
Họ và tên *
Câu trả lời của bạn
Ngày sinh *
Viết theo định dạng 'dd/mm/yyyy. Ví dụ: '05/09/1983
Câu trả lời của bạn
Giới tính *
Trường *
VD: THCS Trần Phú, TH Minh KHai, MN Hoa Sen
Câu trả lời của bạn
Chức vụ *
Đánh vào các chức vụ đang đảm nhiệm. Nếu đã có 1 trong các chức vụ ở trên thì không cần đánh vào ô Giáo viên
Bắt buộc
Quy hoạch GĐ 2018-2020 vào chức vụ
Quy hoạch GĐ 2020-2025 vào chức vụ
Năm vào ngành *
Câu trả lời của bạn
Ngày vào Đảng chính thức (nếu có)
Câu trả lời của bạn
Nơi ở hiện nay *
Câu trả lời của bạn
Điện thoại *
Câu trả lời của bạn
Email
Câu trả lời của bạn
Trình độ chuyên môn cao nhất *
Chuyên ngành *
Câu trả lời của bạn
Hệ đào tạo *
Trình độ CM và chuyên ngành khi tuyển dụng *
VD: CĐSP Toán - Tin
Câu trả lời của bạn
Đang học trình độ gì? chuyên ngành nào?
VD: ĐHSP Mầm Non, ĐH GD Tiểu học, ĐHSP Toán, Thạc sỹ QLGD...
Câu trả lời của bạn
Trình độ lý luận chính trị *
Trình độ tin học *
Trình độ ngoại ngữ *
Trình độ QLGD *
Đạt GVDG cấp nào? Năm nào
VD: GVDG tỉnh 2010. GVDG thành phố 2014, 2016
Câu trả lời của bạn
Các danh hiệu thi đua:
VD: CSTĐ tỉnh 2010. CSTĐ cơ sở 2014, 2015
Câu trả lời của bạn
Ngày bổ nhiệm (nếu có)
Ghi rõ ngày bổ nhiệm theo định dạng 'dd/mm/yyyy
Câu trả lời của bạn
Lần bổ nhiệm (nếu có)
Số năm công tác tại đơn vị hiện tại
Nếu là HT, PHT thì ghi số năm giữ chức vụ hiện tại tại đơn vị đang công tác
Câu trả lời của bạn
Ghi chú
Ghi các nội dung khác về trình độ chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học, ....
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Điều khoản Bổ sung