BC HĐ hưởng ứng ngày người KT Việt Nam
Báo cáo hoạt động hưởng ứng ngày người KT Việt Nam 18-4-2017
Trường: *
Số HS khuyết tật *
Số HS đang học hòa nhập *
Việc thực hiện CĐ chính sách đối với HS KT:
Hoạt động hưởng ứng Ngày người khuyết tật: *
Đề nghị mô tả cụ thể các hoạt động hưởng ứng Ngày người khuyết tật: tổ chức hoạt động gì? vào thời gian nào? ở đâu? số người tham gia? ...
Tổng số HS được trao quà
Tổng trị giá quà đã trao cho HS
Ghi chú:
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý. - Điều khoản Dịch vụ - Điều khoản Bổ sung