Đăng ký thi E-learning 2017
Đăng ký dự thi Thiết kế bài giảng E-learning 2017
ĐK trước 15/02/2017. Nộp SP về các tổ chuyên môn trước 20/02/2017. Nộp sản phẩm thi cấp tỉnh trước 20/03/2017
Họ và tên giáo viên: *
Câu trả lời của bạn
Điện thoại: *
Câu trả lời của bạn
Email: *
Ghi email cá nhân của giáo viên dự thi. Ví dụ: nguyenvanhung@gmail.com
Câu trả lời của bạn
Đơn vị công tác (trường): *
Ví dụ: THCS Trần Phú
Câu trả lời của bạn
Tên sản phẩm dự thi: *
Ghi đầy đủ tên sản phẩm dự thi. Ví dụ: Tiết 40 Góc nội tiếp
Câu trả lời của bạn
Môn: *
Ví dụ: Toán, Ngữ văn, Sinh học, ..., Dư địa chí.
Câu trả lời của bạn
Lớp:
VD: Mẫu giáo, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, ..., Lớp 8, Lớp 9; Nếu là dư địa chí thì không cần ghi lớp.
Câu trả lời của bạn
Bài giảng được thiết kế bằng phần mềm nào? *
Chọn một trong các phần mềm đã dùng trong danh sách dưới đây.
Bài giảng đảm bảo những thành phần nào? *
Bạn có thể chọn nhiều thành phần đã có trong bài giảng của mình
Bắt buộc
Ghi chú:
Câu trả lời của bạn
Chú ý: Thầy (cô) nên ghi trên nhãn đĩa CD, DVD là "CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM 2017" theo phụ lục đính kèm
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Điều khoản Bổ sung