DANH SÁCH CB, GV, HS TIÊU BIỂU
Nộp trước 11h00 ngày 24/3/2017. Nếu đơn vị không có ai được đề cử thì ghi "Không có" vào các mục Họ và tên, Thành tích nổi bật.
Họ và tên *
Câu trả lời của bạn
Chức vụ *
Trường *
VD: Trường THCS Trần Phú. Nếu là HS thì cần ghi rõ Lớp ... - Trường ...
Câu trả lời của bạn
Thành tích nổi bật *
Cần nêu rõ: Thành tích đạt được (theo giai đoạn hoặc theo năm học hoặc đang tiếp tục thực hiện …); Những công lao đóng góp với cộng đồng với ngành giáo dục đào tạo; Những ghi nhận của các cấp quản lý đối với đóng góp của cá nhân người được giới thiệu …(Trình bày tóm tắt, ngắn gọn từ 5 đến 10 dòng)
Câu trả lời của bạn
Ghi chú
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Điều khoản Bổ sung