ĐĂNG KÍ THAM DỰ HỘI THI GVDG
Họ và tên: *
Câu trả lời của bạn
Giới tính *
Ngày sinh: *
Ghi đầy đủ. Ví dụ: 05/09/1983
Câu trả lời của bạn
Năm vào ngành *
Câu trả lời của bạn
Trình độ chuyên môn *
VD: CĐSP Toán - Lý
Câu trả lời của bạn
Môn dự thi *
Tiết tự chọn: *
Ghi số tiết theo PPCT (CT phát triển nhà trường)
Câu trả lời của bạn
Tên bài dạy tự chọn *
Ghi số tiết theo PPCT (CT phát triển nhà trường)
Câu trả lời của bạn
Khối *
Trường THCS *
Câu trả lời của bạn
Ghi chú
Nếu đăng ký dạy theo mô hình THM thì ghi rõ thông tin, có kiến nghị gì thêm với BTC thì ghi vào phần này
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý.