DANH SÁCH GV KHÔNG THI GVDG CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016-2017
Danh sách những giáo viên không đủ điều kiện tham gia thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2016-2017, trình bày lý do cụ thể để BTC có căn cứ đánh giá thi đua các trường (nếu lý do đúng quy định, chính đáng thì không tính vào tỉ lệ chung của trường)
Họ và tên: *
Câu trả lời của bạn
Giới tính *
Ngày sinh: *
Ghi đầy đủ. Ví dụ: 05/09/1983
Câu trả lời của bạn
Năm vào ngành *
Câu trả lời của bạn
Trình độ chuyên môn *
VD: CĐSP Toán - Lý
Câu trả lời của bạn
Môn dạy *
Lý do không dự thi: *
GV nêu rõ lý do không đăng ký dự thi theo các nội dung của Công văn về thi gvdg 2016-2017
Câu trả lời của bạn
Trường THCS *
Câu trả lời của bạn
Ghi chú
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý.