Kontaktní formulář pro školní rok 2018/2019
Tento kontaktní formulář je vytvořen pro třídnické účely a Vámi zaznamenaná data mohu a uvidím pouze já. Prosím o aktualizaci údajů a pokud máte nějakou změnu, tak prosím o informaci jakou. Předem moc děkuji za vyplnění. M. Davídková
Jméno dítěte *
Vaše odpověď
Datum narození *
Vaše odpověď
Rodné číslo *
Vaše odpověď
Místo narození *
Vaše odpověď
Zdravotní pojišťovna *
Vaše odpověď
Dětský lékař *
Jméno ošetřujícího lékaře
Vaše odpověď
Státní občanství *
Vaše odpověď
Adresa bydliště dítěte, případně jiná doručovací adresa *
Vaše odpověď
E-mail a telefonní číslo dítěte (pokud má)
Vaše odpověď
MATKA *
Jméno, telefonní číslo, adresa, zaměstnání, e-mail
Vaše odpověď
Vlastním osobní (soukromou) datovou schránku - matka *
Pokud ano - číslo datové schránky je:
Vaše odpověď
OTEC *
Jméno, telefonní číslo, adresa, zaměstnání, e-mail
Vaše odpověď
Vlastním osobní (soukromou) datovou schránku - otec *
Pokud ano - číslo datové schránky je:
Vaše odpověď
Primární zákonný zástupce je (pouze jeden rodič - ten, na které jméno se mám jako prvního obracet = matka nebo otec): *
Vaše odpověď
Důležité informace (alergie, zdravotní omezení, jiné důležité informace či upozornění...) *
Vaše odpověď
Pokud dítě nebydlí s rodiči, prosím uvést kontaktní osobu a adresu
Vaše odpověď
Změna oproti školnímu roku 2017/2018
Sem, prosím, napište změnu, ke které došlo, případně víte, že 100% dojde. Pokud žádná změna není, nevyplňujte.
Vaše odpověď
Vyplnil/vyplnila: *
např.: Blažena Kopřivová - matka
Vaše odpověď
Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Tento formulář byl vytvořen v doméně ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11, p. o..