Ubytovávání Klášter Zásmuky
Tento formulář slouží k evidenci (rezervaci) všech ubytovávaných v klášteře v Zásmukách.

Pro případné urgence vašich žádosti a bližší info neváhejte využít kontaktní email - klaster.zasmuky@gmail.com

Všechny potenciální zájemce o ubytování především v chladnějších měsících, chceme upozornit, že prostor se vytápí pouze lokálně - kamny na dřevo.
Proto zvažte, zda akce kterou u nás chcete pořádat se v takovém prostředí dá zrealizovat.

Děkujeme a těšíme se na vás.

PS: KONEC SEZONY JE VŽDY 2. VÍKEND V ZÁŘÍ !!! DALŠÍ TERMÍNY JE MOŽNÉ REZERVOVAT AŽ NA ÚNOR A DALŠÍ MĚSÍCE NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU !!
Název organizace (příp. Jméno a Příjmení) *
Název organizace, spolku, skupiny. Zde uveďte název organizace, která akci pořádá. Údaj slouží zejména pro fakturační účely. V případě soukromé akce uveďte pouze jméno a příjmení .
Kontaktní osoba *
Jméno a příjmení odpovědné osoby za skupinu
Adresa (fakturační údaje) *
Zde uveďte adresu organizace (případně osoby), která rezervaci provádí.
IČO
Zde uveďte IČO v případě subjektu
Email *
Zde uveďte email na který je možné zaslat případné informace - potvrzení rezervace atd.
Druh akce *
Výprava skautského (turistického) oddílu, duchovní obnova, umělecké symposium, rodinná akce, svatba atd.
Telefon *
Zde uveďte telefonní číslo kontaktní osoby. (ve formátu +420606123456)
Od *
Uveďte odhadovaný začátek vašeho pobytu.
DD
/
MM
/
RRRR
Čas
:
Do *
Uveďte odhadovaný konec vašeho pobytu.
DD
/
MM
/
RRRR
Čas
:
Počet dospělých *
Vyplňte číslovkami počet účastníků nad 18 let.
Počet dospívajících
Vyplňte číslovkami počet účastníků mezi 15 - 18 lety.
Počet dětí *
Vyplňte číslovkami počet účastníků do 15 let.
Poznámka
Zde je možné napsat vaše přání, dotazy, připomínky.
Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.