Phiếu phản ánh vướng mắc của Doanh nghiệp
Phiếu này được Ban quản trị thông tin Hiệp Hội doanh nghiệp Cao Bằng tạo ra để giúp các Anh/Chị tổng hợp nêu ý kiến của mình về các vấn đề liên quan môi trường Kinh doanh chung. Thông tin từ phiếu này sẽ được chúng tôi tổng hợp hàng tuần và gửi cho các cơ quan liên quan để có hướng hỗ trợ giải quyết nhằm cải thiện Môi trường kinh doanh tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển. Xin cảm ơn các Anh/Chị đã dành thời gian. Hãy lưu lại đường Link của phiếu này sau khi điền để có thể cập nhập thêm trong thời gian sau.
Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong Social Forestry Development Project.