PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - TRƯỜNG THPT VĂN LANG

Trường THPT Văn Lang (liền 2 mặt phố), số 160 phố Tôn Đức Thắng + số 1 phố Phan Văn Trị (Cổng số 3), phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Điện thoại: Cô Phương - 0983598223; Cô Quỳnh Anh - 0904951238;
Thầy Sơn - 0942261666
Hotline: 024.37162850 - 024.66711112 - 024.66575588
Website: www.thptvanlang.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/thptvanlang.edu.vn

  PHIẾU ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TRƯỜNG THPT VĂN LANG

  http://thptvanlang.edu.vn/
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc